Studiefinanciering:

Geen schuldenstelsel, wel studiefinanciering

Een goede studiebeurs is van groot belang voor toegankelijk onderwijs. Invoering van een schuldenstelsel (door voorstanders eufemistisch leenstelsel genoemd) werpt een hoge drempel op. Veel jongeren zien af van een studie als de basisbeurs wordt omgezet in een lening. De SP wijst het schuldenstelsel daarom af. De SP wil de invoering van een volwaardige studiebeurs en dat de aanvullende beurs wordt verhoogd. Hiermee wordt studeren voor jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen beter bereikbaar.

Lees meer over:

Het MBO is geen leerfabriek Studeren zonder schulden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma