Studenten
Onderwijs

Studeren zonder schulden

Studenten moeten zonder schulden kunnen studeren. Alle studenten krijgen voortaan een studiebeurs. Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen krijgen daar bovenop een aanvullende beurs. Omdat studeren nooit een privilege mag worden voor de meer welvarenden. Er komt een compensatieregeling voor (oud-)studenten die de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van het schuldenstelsel.

De SP vindt dat universiteiten en hogescholen geen leerfabrieken horen te zijn. Persoonlijke begeleiding en bereikbare docenten maken studeren aantrekkelijker en effectiever. Universiteiten en hogescholen worden steeds meer afgerekend op rendement in plaats van op kwaliteit. De SP wil dat instellingen worden beoordeeld op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Studenten hebben recht op voldoende contacturen en intensieve begeleiding. Universiteiten mogen zelf de hoogte van het collegegeld voor een tweede studie bepalen. Daar is de SP het niet mee eens omdat studeren en doorleren voor veel studenten onmogelijk wordt gemaakt. Dat zet een rem op de wetenschap en de kennisontwikkeling.

De SP komt op voor studenten die teveel geld moeten betalen voor een kleine kamer. De zogeheten huisjesmelkers worden hard aangepakt. Studenten zouden meer huurbescherming moeten krijgen, nu nog betalen ze vaak fors meer dan andere huurders.