Straffen:

Geen minimumstraffen

In Nederland kennen we terecht een systeem van maximumstraffen. Op een diefstal staat bijvoorbeeld maximaal 4 jaar gevangenisstraf. De rechter heeft de vrijheid een voor een diefstal geschikte straf op te leggen. Bijvoorbeeld een geldboete, een taakstraf, of een gevangenisstraf die niet langer mag zijn dan 4 jaar.

Bij een systeem van minimumstraffen zou de rechter, onafhankelijk van de omstandigheden, de dader van een strafbaar feit tot een minimale straf moeten veroordelen. Diefstal zou dan bijvoorbeeld tot 4 jaar gevangenisstraf leiden, ook al was de dader een dakloze die honger had. Dit zou een begrenzing van de vrijheid van de rechter zijn. Deze vrijheid van de rechter is voor de SP belangrijk. De rechter kijkt naar de ernst van het delict, de omstandigheden en de dader. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk of iemand beroepscrimineel is, of iets voor de eerste maal doet. De rechter levert maatwerk en legt een straf op die past bij de ernst van het feit en geschikt is voor die persoon. Dat zou niet meer mogelijk zijn als je de rechter in het keurslijf van de minimumstraf perst.

De doodstraf bestaat vooral in dictaturen en primitieve samenlevingen. De SP is tegen de doodstraf. Dat je mensen niet mag doodmaken, maak je niet duidelijk door mensen dood te maken.

Lees meer over:

Klassenjustitie bestrijden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma