Onderwijs als emancipatiemotor:

Gelijke kansen: onderwijs als emancipatiemotor

De SP wil beter onderwijs dat kinderen alle kansen biedt, ongeacht je afkomst of de dikte van de portemonnee van je ouders. In de SP- nota ‘Onderwijs als emancipatiemotor’ (PDF) staan verschillende voorstellen om dat mogelijk te maken. Enkele belangrijke voorstellen zijn:

  1. We willen een volwaardige studiebeurs. Het leenstelsel is een schuldenstelsel. Jongeren starten zo hun carrière met een schuld van tienduizenden euro’s.
  2. Kleine klassen. We stoppen met klassen van 30 leerlingen of meer. We werken toe naar een klassengrootte van gemiddeld 23 leerlingen per klas.
  3. We maken het stapelen van diploma’s mogelijk. Scholen die leerlingen kansen bieden en diploma’s laten stapelen worden beloond.
  4. We willen de beste leraren op de beste scholen. Meer leraren zijn hoog opgeleid. Wie voor de klas staat, is bevoegd.
  5. We breken de macht van de schoolbesturen. Het geld moet naar de klas, niet naar de kas. Daartoe worden besturen gedwongen. Salarissen van onderwijspersoneel worden weer landelijk uitbetaald.
  6. Stop de afrekencultuur. We maken een eind aan perverse prikkels via prestatiecontracten en rendementsmaatregelen. De leraar krijgt ruimte en vertrouwen. We stoppen met de verplichte eindtoets in het basisonderwijs en de verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over:

Kleinere klassen Kleinschalig voortgezet onderwijs Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma