Omstreden wapens:

Omstreden wapens aan banden leggen

De SP vindt dat de inzet van op afstand bestuurde bewapende onbemande vliegtuigen, drones, beperkt moet worden omdat dit wapensysteem de drempel voor de inzet van dodelijk geweld verlaagt en in de praktijk veel burgerslachtoffers maakt.

Drone oorlogvoering pakt daarnaast gemakkelijk contraproductief uit. Internationaalrechtelijk zijn dergelijke luchtaanvallen bovendien geregeld omstreden. Inzet van wapens die volledig autonoom op kunnen treden, zonder tussenkomst van mensen, zou verboden moeten worden. Verder moet er een stop komen op de productie en het gebruik van wapens met verarmd uranium en is het van groot belang dat er scherp wordt toegezien op naleving van het internationaal verdrag tegen clustermunitie.

Lees meer over:

Een krijgsmacht gericht op vredesmissies Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma