Medische missers:

Medische missers en medisch letselschadefonds

De zorg is mensenwerk en dat daarbij soms fouten worden gemaakt is onvermijdelijk. Van die fouten moet echter wel worden geleerd zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zwijgcontracten tussen ziekenhuizen en slachtoffers en nabestaanden zijn daarom onacceptabel.

De SP is voorstander van de invoering van een medisch letselschadefonds (no-fault systeem). Slachtoffers of nabestaanden hoeven daarbij niet jarenlang te procederen om financiële genoegdoening te krijgen. Het medisch letselschadefonds compenseert bij medische missers slachtoffers of nabestaanden snel en adequaat voor de geleden schade. Het schadebedrag wordt vervolgens door het fonds verhaald op de hulpverlener, het ziekenhuis of de zorginstelling. Jarenlange juridische procedures worden hierdoor overbodig. Ook komt er meer ruimte voor het erkennen van fouten en het leren daarvan. Om de kwaliteit te borgen komt er een vergunningstelsel voor alle zorginstellingen en privéklinieken.

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma