Lobbyisten:

Stop het lobbycircus

Het beleid en de besluitvorming moeten transparant zijn. Het aantal lobbyisten vanuit het bedrijfsleven wordt geschat op ongeveer 25.000. Daarnaast geven 1.200 expertgroepen (bestaande uit nationale deskundigen, en vertegenwoordigers van bedrijven en belangenorganisaties) ‘ondersteuning’ aan de Europese Commissie. We leggen de lobbymacht van grote bedrijven aan banden. Omdat het grote bedrijfsleven vaak ‘in tandem’ opereert met de Commissie, slaan we met het afschaffen van het initiatiefrecht van de Commissie een dubbelslag.

We dwingen volledige transparantie af zodat we weten wie waar voor lobbyt. We maken een einde aan de Brusselse draaideur waarin Europese ambtenaren en commissarissen overstappen naar het bedrijfsleven en van daaruit hun voormalige collega’s gaan beïnvloeden, of waarin, omgekeerd, lobbyisten, consultants en managers van het bedrijfsleven voor de Europese Commissie gaan werken. Voor Eurocommissarissen en EU-ambtenaren komt er een afkoelingsperiode van drie jaar. Binnen drie jaar na hun vertrek mogen ze niet gaan werken voor de sector waar ze eerst als commissaris of ambtenaar over gingen.

Er komt een einde aan de grote rol van zogenaamde ‘expertgroepen’ die de Commissie adviezen en voorstellen leveren op bepaalde beleidsterreinen. Deze groepen hebben geen democratisch mandaat maar wel vaak grote invloed. Europese (wets)voorstellen komen regelmatig rechtstreeks uit de koker van deze groepen, die bovendien vaak vooral bestaan uit vertegenwoordigers van het grote bedrijfsleven. Voor zover ‘expertgroepen’ nodig zijn, horen die evenwichtig samengesteld te zijn, bijvoorbeeld ook met vertegenwoordigers van de vakbeweging. Alhoewel er – mede dankzij de inzet van de SP in het Europees Parlement – betere regels ten aanzien van expertgroepen gekomen zijn en het de goede kant op gaat, kan hier in de praktijk nog steeds veel verbeterd worden. Ook kan het aantal expertgroepen wat ons betreft nog flink omlaag. 

Lees meer over:

Europees beleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma