Democratie

Stop met geldverspilling

De totale uitgaven van de EU zijn de laatste jaren opgelopen tot meer dan 160 miljard per jaar. De SP vindt dat de EU toe kan met minder geld. De Europese Unie geeft veel te veel geld uit aan zaken die onnodig zijn, zoals het verhuiscircus naar Straatsburg, het rondpompen van ontwikkelingsgeld en aan veel te hoge salarissen. Als er in Brussel een begrotingstekort ontstaat moeten zij eerst in eigen vlees snijden voordat er aan lidstaten om meer geld wordt gevraagd.

 

 

 

Feiten en cijfers

Het aantal lobbyisten vanuit het bedrijfsleven wordt geschat op ongeveer 25.000.

Daarnaast geven 1.200 expertgroepen (bestaande uit nationale deskundigen, en vertegenwoordigers van bedrijven en belangenorganisaties) ‘ondersteuning’ aan de Europese Commissie.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De SP is voor een solidair Europa. Maar we zijn niet voor rondpompen van geld binnen de Europese Unie. Wij zijn voor het inzetten van structuurfondsen om arme gebieden te helpen ontwikkelen. Tegelijkertijd vinden we wel dat de controle op de besteding van deze gelden een stuk beter moet.
  2. Lidstaten moeten zelf kunnen beslissen over hun begroting. De veel te strenge Europese begrotingsregels hebben tot sociale rampen geleid in sommige eurolanden en ook in Nederland dwingt het tot sociaal en economisch onverstandige bezuinigingen. Het beperken van het overheidstekort tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en het beperken van de overheidsschuld tot 60% van het bbp, hebben na de economische crisis het herstel van Nederland eerder belemmerd dan bevorderd.
  3. Het hebben van een staatsschuld is tot nu toe altijd een nationale bevoegdheid geweest. De EU heeft geen Europese belastingen voor individuen en heeft ook geen staatsschuld. Dat willen we zo houden. Eurobonds zorgen voor een enorme bevoegdheidsoverdracht richting Brussel en de SP is daar geen voorstander van.
  4. We maken een einde aan het verspillende en onzinnige verhuiscircus van het Europees Parlement. Brussel wordt de enige vergaderlocatie.
  5. De riante salarissen en vergoedingen van Eurocommissarissen, Europarlementariërs en Europese topambtenaren worden gehalveerd. Europarlementariërs leggen voortaan publiekelijk verantwoording af waaraan ze hun onkostenvergoeding besteden.
  6. Zo’n 80 procent van de Europese subsidies voor inkomensondersteuning van de boeren gaat naar 20 procent van de bedrijven. Dat zijn de grootste en meest intensieve bedrijven. De SP wil méér boeren. Die kleinschalig en schoner kunnen produceren en niet met steeds meer schaalvergroting te maken krijgen. De banken, supermarkten, oneerlijke concurrentie en fout beleid hebben de boeren in problemen gebracht. Een derde van de Europese begroting gaat nu op aan landbouwsubsidies. We bouwen de landbouwsubsidies op termijn volledig af, waarbij lidstaten de mogelijkheid hebben om zelf nationale groene subsidies in te zetten.
  7. De lobby van grote bedrijven en banken in Brussel moet drastisch worden ingeperkt. De Europese Commissie is enorm populair bij de multinationals, die buiten de openbaarheid lobbyen voor wetgeving in hun voordeel. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Rondetafel van Industriëlen, een lobbyplatform voor het Europese Grootbedrijf dat regelmatig contact heeft met de commissievoorzitter.
  8. Er moet gewerkt worden met nationale accountantsverklaringen om het misbruik tegen te gaan. Jaar na jaar keurt de Europese Rekenkamer de jaarrekeningen van de Commissie af, juist vanwege het onrechtmatig gebruik van de fondsen door lidstaten. Vooral in Bulgarije, Roemenië en Hongarije is deze situatie ernstig vanwege de banden tussen lokaal bestuur en georganiseerde misdaad.
  9. Het beleid en de besluitvorming moeten transparant zijn. We leggen de lobbymacht van grote bedrijven aan banden. Omdat het grote bedrijfsleven vaak ‘in tandem’ opereert met de Commissie, slaan we met het afschaffen van het initiatiefrecht van de Commissie een dubbelslag.
  10. We dwingen volledige transparantie af zodat we weten wie waar voor lobbyt. Het lobbyregister wordt verplicht. We maken een einde aan de Brusselse draaideur waarin Europese ambtenaren en commissarissen overstappen naar het bedrijfsleven en van daaruit hun voormalige collega’s gaan beïnvloeden, of waarin, omgekeerd, lobbyisten, consultants en managers van het bedrijfsleven voor de Europese Commissie gaan werken. Voor Eurocommissarissen en EU-ambtenaren komt er een afkoelingsperiode van drie jaar. Binnen drie jaar na hun vertrek mogen ze niet gaan werken voor de sector waar ze eerst als commissaris of ambtenaar over gingen.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.