Hoger onderwijs:

Voor toegankelijk hoger onderwijs

Goed en toegankelijk hoger onderwijs zijn van groot belang voor de samenleving. Toch wordt studeren steeds moeilijker gemaakt. De groei van het aantal studenten wordt niet gevolgd door extra financiering. De studiefinanciering voor hbo en universiteit is omgezet in een schuldenstelsel, door de politieke voorstanders verhullend ‘sociaal leenstelsel’ genoemd. Een goede studiebeurs is van groot belang voor toegankelijk hoger onderwijs. Het schuldenstelsel werpt een hoge drempel op. Veel jongeren zien af van een studie, omdat zij de hoge schulden vrezen, die als een molensteen om hun nek hangt. De SP wijst een schuldenstelsel daarom af. De SP wil dat er een volwaardige studiebeurs komt. Hiermee wordt studeren voor jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen beter bereikbaar.

Het collegegeld voor een tweede studie is totaal uit de hand gelopen. Voor sommige studies moet meer dan 10.000 euro worden betaald. Hiermee wordt ambitie bestraft in plaats van beloond. De SP wil voor een tweede studie niet meer dan het wettelijke collegegeld rekenen.

In het mbo, hbo en op de universiteit zien we steeds meer selectie aan de poort. Selectieprocedures vormen vooral een barrière voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen. Selectie mag geen groepen benadelen of kansengelijkheid ondermijnen. Dat is een belangrijke maatschappelijke taak. De SP wil daarom selectie aan de poort tot een minimum beperken.

De kwaliteit en de onafhankelijkheid van de wetenschap staan onder druk. Onafhankelijk onderzoek is van groot belang voor de samenleving. In toenemende mate is onderzoek financieel afhankelijk van opdrachtgevers. Het gevaar van beïnvloeding is het sterkst wanneer het onderzoek slechts door één partij wordt gefinancierd. Beroepseer, academische ethiek en wetenschappelijke onafhankelijkheid komen steeds verder onder druk te staan. De onafhankelijkheid van onderzoek kan pas echt worden gegarandeerd wanneer de druk op publicaties en rendementseisen op wetenschappelijk onderzoek verleden tijd zijn. Er zal meer budget beschikbaar moeten komen voor ongebonden en onafhankelijk onderzoek (‘eerste geldstroom’). De SP pleit voor openbaarheid van financiering van onderzoek, nevenfuncties van wetenschappers en recht op publicatievrijheid. Onderzoeksresultaten moeten openbaar toegankelijk en beschikbaar zijn zodat wetenschappelijke kennis ten goede komt aan het algemeen belang.

In 2016 verscheen ‘Wetenschapper aan het Woord’, een SP- onderzoek onder bijna 1.000 wetenschappers. De resultaten en aanbevelingen zijn in dat rapport te vinden.

Lees meer over:

Studeren zonder schulden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma