Etnisch profileren:

Bestrijd etnisch profileren

We zorgen voor meer diversiteit bij de politie, ook in het politieonderwijs en aan de top van de politieorganisatie. We willen meer aandacht voor het bestrijden van etnisch profileren, onder meer door agenten hier beter op te scholen.

Ook bij de Belastingdienst is er gediscrimineerd. Er werd ongeoorloofd onderscheid gemaakt op onder andere afkomst, inkomen, gezinsgrootte en de hoogte van de toeslag. Er werd onterecht gebruik gemaakt van (tweede) nationaliteit. Door profilering worden totaal onschuldige mensen gestigmatiseerd. De SP heeft dit blootgelegd en zal deze discriminatie en profilering altijd ten volle bestrijden. De SP wil daarom dat er een parlementaire enquête komt naar de fraude-opsporing, het gebruik van algoritmes en het delen van informatie onder overheidsinstellingen. Ons voorstel om het de ‘vervuilde data’ bij overheidsinstanties op te ruimen is aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees meer over:

We accepteren geen enkele vorm van discriminatie Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma