We beschermen onze vrije en democratische samenleving. We gaan tweedeling tegen en accepteren geen enkele vorm van discriminatie, door niemand. Orthodoxe scholen moeten ook Nederlandse normen en waarden onderwijzen. Ook mogen deze scholen niet langer leerlingen weigeren als zij de grondslag van de school wel respecteren, maar niet onderschrijven.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. We beschermen onze vrije en democratische samenleving tegen alle organisaties die haat zaaien en geweld prediken, waaronder extreemrechtse groeperingen en extreme religieuze groepen. Ronselaars en haatpredikers worden uit ons land geweerd of vervolgd. De financiering en de aansturing van politieke en religieuze organisaties in ons land vanuit het buitenland kan de vrijheid bedreigen en staan we niet toe.
  2. We gaan tweedeling tegen en accepteren geen enkele vorm van discriminatie, door niemand. Discriminatie bestrijden we altijd en overal, op basis van klasse, kleur, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, of wat ook. De politie en het OM krijgen meer mensen en mogelijkheden om discriminatie te onderzoeken en te vervolgen. We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.
  3. De arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden en middelen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. We benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren. Zij verliezen subsidies en komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. We accepteren ook niet dat vrouwen hetzelfde werk doen en daarvoor minder betaald krijgen dan mannen. In het onderwijs komt ook meer aandacht voor onze democratie, waarin mensen andere opvattingen mogen hebben.
  4. Artikel 23 van de Grondwet gaat op de schop. De vrijheid om een school te stichten mag geen vrijbrief zijn om jongeren uit te sluiten. Elke school dient iedere leerling of docent in principe te accepteren. Levens- of geloofsovertuiging mag hierbij geen rol spelen. Op elke school krijgen kinderen les over de waarden, de rechten en plichten die gelden in onze samenleving.
  5. We bestrijden de tweedeling en de segregatie op school en in de buurt. In de grote steden zijn steeds meer ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen te vinden. De SP is voorstander van gemengde scholen. Daartoe dienen basisscholen afspraken te maken met gemeenten over gemengde toelating van leerlingen, bijvoorbeeld door met twee inschrijflijsten te werken: één inschrijflijst voor leerlingen zonder en één inschrijflijst voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij taal. Nieuwe scholen moeten een afspiegeling van de omgeving vormen. Orthodoxe scholen moeten ook Nederlandse normen en waarden onderwijzen. Ook mogen deze scholen niet langer leerlingen weigeren als zij de grondslag van de school wel respecteren, maar niet onderschrijven.
  6. De SP is voor excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Wat de SP betreft kwamen die excuses laat. Die excuses zijn ook lang gepolariseerd. Het zou de SP een lief ding waard zijn als wij na deze excuses en na de komma die gezet is, gaan bouwen aan de gemeenschappelijke geschiedenis. Volgens de SP doen we dat door de geschiedenis ook te kennen. Het is vooral belangrijk voor de toekomst om daar in te investeren in plaats van in individuele herstelbetalingen.
  7. Meer aandacht is nodig voor het voorkomen van eerwraak, misbruik en huiselijk geweld. We starten een programma tegen seksisme, huwelijksdwang en eer-gerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen. Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd. We gaan de wettelijke verplichtingen uitvoeren die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul. Daaronder vallen ook bestrijding van geweld, huwelijksdwang, mishandeling en stalking. Nazorg mag hierbij niet vergeten worden.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.