Dubbele nationaliteit :

Bevorderen van keuze voor één nationaliteit

De keuze voor één nationaliteit wordt bevorderd. Mensen moeten beoordeeld worden op hun doen en laten als Nederlands burger, met of zonder dubbel paspoort. Het is niet gezegd dat mensen niet hele goede en praktische redenen kunnen hebben om die tweede nationaliteit niet op te geven. Het respecteren van de één betekent niet het diskwalificeren van de ander. Wetgeving inzake nationaliteit mag geen symboolpolitiek worden. Het is een illusie om te denken dat met het verbieden van de dubbele nationaliteit het integratieprobleem wordt opgelost. Het verkrijgen van een nationaliteit brengt naast rechten ook plichten met zich mee. Wanneer iemand kiest voor een toekomst in Nederland, dan brengt dat ook met zich mee dat je gehouden bent aan de wetten en regels zoals die voor iedere Nederlander gelden. Er zijn landen, zoals Marokko, die het onmogelijk maken dat mensen hun nationaliteit opgeven. Daarnaast zijn er landen - zoals bijvoorbeeld Turkije met de dienstplicht – die proberen via de nationaliteit grip te houden op burgers. Dit is ongewenst. Alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om aan deze situatie een einde te maken. De Nederlandse overheid moet de (inter)nationale druk opvoeren om de keuze voor één nationaliteit mogelijk te maken.

Lees meer over:

Voor eerlijk asielbeleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma