We hebben een internationale verantwoordelijkheid om mensen die vluchten voor oorlog, vanwege hun geloof of politiek in ons land op te nemen. Waar dat mogelijk worden asielzoekers opgevangen in de regio waar ze vandaan komen. Vluchtelingen die niet veilig in de regio terecht kunnen, nemen we op in de EU. Alle lidstaten moeten hier een eerlijke bijdrage aan leveren. Vluchtelingen die hier mogen blijven moeten zo snel mogelijk inburgeren. Mensen die hier niet mogen blijven, moeten zo snel mogelijk terug. Vluchtelingen moeten eerlijk verdeeld worden over gemeenten, nu zijn het vooral de armere gemeenten in gewone volksbuurten die vluchtelingen opvangen. Dat moet andersom. Laten we vluchtelingen vooral opvangen in de buurten met hoge inkomens in rijke gemeenten.

 

 

 

Feiten en cijfers

De top 20 armste gemeentes vangen meer dan twee keer zoveel asielzoekers op dan de top 20 rijkste.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. De oorzaken waardoor mensen vluchten moeten worden aangepakt. We moeten stoppen met permanente oorlogen waardoor mensen op de vlucht slaan. Bommen gooien in oorlogsgebieden zorgt er niet voor dat de oorlog stopt en daarom is de SP zeer kritisch waar het gaat om deelname aan oorlogen. Daarnaast moet de welvaart eerlijker verdeeld worden over de wereld. De SP vindt dat de wereldwijde economische ongelijkheid moet worden verminderd, onze handel moet eerlijker en belastingontwijking moet worden aangepakt.
 2. Vluchtelingen hebben recht op een veilig en menswaardig onderkomen. We voelen de plicht om landen in de buurt van conflictgebieden die hun opvang organiseren beter te steunen. Als vluchtelingen niet veilig in de eigen regio kunnen worden opgevangen nemen we ze op in de EU, tot ze veilig kunnen terugkeren. Alle lidstaten moeten hier een bijdrage aan leveren. Dit doen landen naar draagkracht, ook ons land. Dat betekent dat vluchtelingen beter verdeeld worden.
 3. De SP wil een eerlijke verdeling van vluchtelingen tussen arme en rijke gemeenten. Op dit moment vangen de 20 armste gemeenten twee keer zoveel asielzoekers op als de 20 rijkste. Dus de landelijke overheid moet die arme gemeenten zeker niet kunnen dwingen op te vangen, de rijke wel. Daarnaast willen wij alleen kleinschalige opvang van vluchtelingen. Beter voor de vluchteling én beter voor de samenleving. Dus de landelijke overheid mag ook geen gemeenten dwingen om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Rijke wijken, gemeenten en regio’s moeten meer opvangen. Alle gemeenten moeten naar draagkracht een bijdrage leveren aan menswaardige opvang. Juist in rijkere buurten wordt ruimte gemaakt voor de huisvesting van bijvoorbeeld asielzoekers.
 4. Ook de zorgen van buurtbewoners moeten serieus genomen worden. Het bepalen van de grootte van een asielzoekerscentrum is een kwestie van maatwerk: in een dorp van 200 inwoners kun je niet 700 mensen opvangen. Bewonerscomités moeten inspraak krijgen in hoe de opvang eruit komt te zien. De voorzieningen die mogelijk overbelast worden zoals openbaar vervoer en kwalitatief hoogwaardig (mobiel) internet moeten worden verbeterd. De inkoop van wat nodig is in asielzoekerscentra moet zoveel mogelijk plaatsvinden bij het lokale bedrijfsleven, zodat opvang iedereen ten goede komt.
 5. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld en recht hebben om hier te blijven vangen we op. Sommige mensen maken misbruik van de rechten van asielzoekers. Zij verstoren de asielprocedure en/of veroorzaken overlast in de buurt van asielzoekerscentra. Die mensen dienen zo snel mogelijk te worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Over terugkeer worden, indien mogelijk in EU-verband, afspraken gemaakt met de landen van herkomst. Sommige landen waar veel overlastgevende asielzoekers vandaan komen werken niet mee om hun eigen mensen terug te nemen, dan zijn strengere maatregelen nodig.
 6. We willen maatregelen zodat mensen niet meer op gevaarlijke bootjes stappen en waardoor we grip krijgen op het aantal mensen dat hier naartoe komt. Asielopvang moet snel onder controle worden gebracht. Mensen die recht hebben op asiel vangen we op en moeten hier snel duidelijkheid over hebben en daarna zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren en worden opgenomen in onze samenleving. Mensen die dat niet hebben moeten zo snel mogelijk terug. Daarbij is het belangrijk dat mensen ook aan het werk worden geholpen of op een andere wijze de mogelijkheid krijgen om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Zij hebben recht op gezinshereniging.
 7. Achtereenvolgende regeringen hebben de integratie ernstig verwaarloosd. Veel mensen met een migratieachtergrond hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan. Voor een succesvolle integratie krijgen statushouders en migranten zo snel mogelijk goed onderwijs door de overheid. In taal, voor het werk en voor de inburgering, ook met aandacht voor de grondwettelijke rechten en plichten die we in ons land kennen. Specifiek beleid komt er voor mensen met een grote afstand tot onze samenleving, zodat problemen als taal en werkloosheid, maar ook eer-gerelateerd geweld en genitale verminking, beter kunnen worden aangepakt.
 8. De SP hecht veel waarde aan inburgering, maar de huidige inburgering kan beter. De SP wil niet dat zakken voor een inburgeringsexamen wordt beboet, als de cursist niets te verwijten valt.
 9. In internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. Het is belangrijk dat dat recht blijft bestaan; niet alleen voor de vluchtelingen van vandaag maar ook voor die van morgen. Voor een deel is dat in ons eigen belang. We weten immers niet wie er in de toekomst nog allemaal met oorlog en vervolging te maken zullen krijgen.
 10. We stoppen het wegkijken van lidstaten, waar kwetsbare mensen de dupe van worden, zoals pijnlijk duidelijk wordt in de Griekse opvangkampen. We bestrijden mensensmokkel, door het verdienmodel van de mensensmokkelaars aan te pakken.
 11. Van uitgeprocedeerde asielzoekers wordt verwacht dat zij meewerken aan oplossingen, zoals terugkeer of een medische behandeling ten behoeve hiervan. Wie buiten zijn schuld ons land niet kan verlaten wordt niet op straat gezet en krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. Dat moet ruimhartiger gebeuren dan nu het geval is. Als terugkeer langdurig onmogelijk is, kan deze worden omgezet in een permanente verblijfsstatus.
 12. We behandelen asielzoekers niet als criminelen. Daarom sluiten we ze niet op in detentiecentra als daar geen reden voor is.
 13. Gemeenten hebben een zorgplicht en altijd het recht om opvang te bieden aan kwetsbare mensen (ouderen, zieken, vrouwen, kinderen), ook als zij illegaal zijn. De overheid mag de gemeenten die ervoor kiezen om bed-bad-brood te bieden niet tegenwerken.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.