rapport

De onderste steen boven

Sadet Karabulut

Al tientallen jaren is bij Defensie bekend dat personeel moet werken met giftige stoffen. Die stoffen zouden moeten worden verbannen, of afdoende veiligheidsvoorschriften zouden ervoor hebben moeten zorgen dat personeel niet ziek werd. Dat is beide niet gebeurd

Dit is de geschiedenis van personeel dat niet was ingelicht over, of voorbereid op, het werken met giftige stoffen. Een belangrijk moment in deze lange geschiedenis was het besluit van minister Hennis in december 2014 om door middel van een onderzoek ‘de onderste steen’ boven te willen halen. Er waren serieuze problemen en de minister wist dat. Het had te lang geduurd, zo kon het niet langer. Ze stelde een commissie aan, de paritaire commissie, die de leiding over het onderzoek kreeg.

Is nu, een kleine zes jaar later, de onderste steen boven? En is deze vraag al te beantwoorden aan de vooravond van het laatste rapport en met nog een hoop werk te doen voor de paritaire commissie? Deze vraag is inderdaad nu al te beantwoorden. Daarbij hopen we dat de paritaire commissie in de aanbevelingen in haar eindrapport ingaat op onze bevindingen, opmerkingen en commentaren. Daarmee zou deze analyse gedeeltelijk worden gelogenstraft. Op dit moment is volgens ons de onderste steen nog niet boven.

Staatssecretaris Visser heeft inmiddels ruiterlijk erkend dat Defensie in gebreke is gebleven en daarvoor haar excuses aangeboden aan het personeel. Nu nog een regeling die aantoont dat de regering het meent. Het erkennen van het aannemelijkheidsbeginsel bij uitkering van een royale schadevergoeding aan de ziek gemaakte arbeiders van Defensie. Een fonds waaruit ziek geworden werknemers worden vergoed. En tegelijkertijd een langdurend wetenschappelijk onderzoek naar de funeste werking van giftige stoffen op het menselijk lichaam.

Betrokken SP'ers