Aarde, boer en consument verdienen beter

Frank Futselaar

Op dinsdag 28 mei heeft de SP in Nieuwspoort haar nieuwe landbouwvisie gepresenteerd. Met dit stuk wil de SP antwoorden geven op een van de grote vragen van onze tijd: hoe we een veilige en diervriendelijke voedselproductie kunnen combineren met een rijke natuur en een leefbaar landelijk gebied. Voor de SP betekent dit afstand nemen van het systeem van schaalvergroting en wereldhandel en terug naar een ‘boerenlandbouw’ op een regionale schaal, met een fatsoenlijk inkomen voor de boer.

SP-kamerlid Frank Futselaar: 'Er wordt wel degelijk goed verdiend in de voedselketen, door supermarkten, diervoederproducenten en handelshuizen. Er komt echter meestal bitter weinig bij de boeren zelf terecht. Tegelijkertijd worden boeren door de markt gedwongen tot steeds grootschaliger en goedkopere massaproductie, met alle negatieve gevolgen voor mens en milieu in de omgeving. Wat de SP betreft gaan we een radicaal andere kant op.'

Betrokken SP'ers