rapport

Het ziekenhuis hoort voor iedereen dichtbij

Op 15 oktober 2018 sloot de klinische verloskunde in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen haar deuren. Tegelijkertijd plaatst het Wilhelmina Ziekenhuis Assen een mobiele verloskamer unit om de toestroom van aanstaande moeders op te vangen. Dit is de bizarre uitkomst van een falend bestuur bij de Treant Zorggroep en falende zorgverzekeraars. De marktwerking mislukt en de minister kijkt toe bij de teloorgang van het mooie Bethesda.

Deze gang van zaken is exemplarisch voor de ontwikkelingen bij de regionale kleinere ziekenhuizen in Nederland. De afgelopen tientallen jaren zijn gekenmerkt door schaalvergroting en fusiegolven en een toenemende marktwerking en concurrentie. Daardoor zijn de kleinere ziekenhuizen niet meer verzekerd van een veilige toekomst met alle gevolgen van dien. Het voortbestaan als volwaardig ziekenhuis wordt afhankelijk van toevalligheden zoals een goed bestuur. Hoe kan het dat een klein ziekenhuis in Assen wel goed draait en dat het Bethesda ziekenhuis langzaam maar zeker ontmanteld wordt sinds de fusie met het Refaja in Stadskanaal en het Scheper Ziekenhuis in Emmen? Wij trekken de conclusie dat het systeem faalt. De bevolking in de regio’s krijgt niet de zorg die zij wil en die maatschappelijk gewenst is.

Als het systeem niet werkt, is het verstandig dit systeem te veranderen. In dit rapport pleiten wij daarom voor regulering van de ziekenhuiszorg. Zodat ziekenhuiszorg op menselijke maat kan worden geboden, met een ziekenhuis dichtbij voor iedereen in Nederland.

Betrokken SP'ers