rapport

Elf voorstellen voor duurzaam bankieren

SP-Kamerlid Arnold Merkies schreef een initiatiefnota over de vraag: hoe kunnen banken bijdragen aan het vergroenen en verduurzamen van de economie? Want er zijn veel vragen te stellen bij het investeringsbeleid van banken. Wat doen banken eigenlijk met ons spaargeld? En welke economische activiteiten komen er voort uit die investeringen? Wat is de impact op het klimaat, en hoe wordt er omgegaan met mensenrechten? In deze initiatiefnota doet Merkies elf voorstellen voor duurzaam bankieren.

Betrokken SP'ers