rapport

Minder geld; Grotere klassen

De bezuinigingen die het kabinet Balkenende IV heeft doorgevoerd op bestuur en management blijken wel degelijk ook ten koste van de situatie in de klas te gaan. In dit onderzoek onder een beperkt aantal scholen bleek bij een groot aantal van deze scholen de bezuinigingen te leiden tot grotere klassen, minder leerkrachten om onderwijs te geven en minder ondersteuning op school.

Betrokken SP'ers