rapport

De lessen uit de kredietcrisis

De SP is de eerste partij die naar aanleiding van de kredietcrisis met een breed plan komt om het financieel-economisch stelsel te hervormen. Kant en Irrgang doen 30 voorstellen om regels en toezicht fors aan te scherpen, de doorgeslagen aandeelhoudersmacht terug te draaien en de perverse bonussencultuur af te schaffen. Bovendien moet er een parlementaire enquête komen naar aanleiding van de kredietcrisis.

Betrokken SP'ers