publicatie

Verkiezingsprogramma 2010: Een beter Nederland voor minder geld

Politici hebben gefaald, u bent nu aan het woord. De verkiezingen van 9 juni 2010 zijn de belangrijkste verkiezingen sinds tijden. U bepaalt nu bij wie u de sturing van de samenleving in handen legt. Vertrouwt u de rechtse partijen? Gelooft u dat de vrije markt alle problemen zal oplossen? Dat de politiek wel banken kan redden, maar geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de samenleving? In plaats van het oude geluid van sociale afbraak plaatsen wij een nieuw perspectief van sociale wederopbouw. Van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. U mag het zeggen. U moet beslissen.

De crisis van het casino-kapitalisme

Mensen die we ons vertrouwen gaven, namen onverantwoorde risico’s. Door het graai- en grijpgedrag van bankiers, speculanten, managers en aandeelhouders, en het wegkijken van hen die toezicht moesten houden. Overal zijn regeringen gedwongen duur belastinggeld in bijna bodemloze bankputten te storten. Zij die zichzelf belachelijke salarissen, bonussen en winsten toekenden, hebben van de economie een casino gemaakt. Nooit eerder zagen we een zo pijnlijke ontmaskering van de politieke en economische elite. Zij staan voor schut, maar de mensen staan voor het blok. Miljoenen mensen, overal in de wereld, verliezen hun werk en bestaanszekerheid. De winsthonger van enkelen leidt tot echte honger voor velen.

Politici stonden erbij en keken ernaar

Wie ons beginselprogramma Heel de mens uit 1999 leest, ziet dat wij toen waarschuwden voor wat nu is gebeurd. De meeste politieke partijen in Nederland leverden hun opvattingen en idealen in voor de een of andere vorm van neoliberaal denken. Politici van rechts tot links lieten zich leiden door de luie gedachte dat de vrije markt alles beter kan. En weigerden nog langer verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Het is niet fijn om achteraf gelijk te krijgen. Nu zegt elke partij dat het nooit zo ver had mogen komen. Nu zegt iedereen dat het nooit meer zo uit de hand mag lopen. Het is niet voldoende dat politici spijt betuigen. Politici moeten de wereld niet anders interpreteren, zij moeten de wereld veranderen.

Wij zijn er klaar voor

Het vierde kabinet-Balkenende was de regering van de gemiste kansen. In 2006 kozen veel kiezers voor een progressieve en sociale koers. Daarmee hadden we de bakens kunnen verzetten. Maar terwijl de SP de verkiezingen won, vormden de verliezers CDA en PvdA het nieuwe kabinet. Balkenende wilde niet met de SP, Bos durfde het niet. Zo kreeg Nederland een regering die niemand wilde. CDA, PvdA en ChristenUnie regeerden met de rug naar de kiezers. Zij hebben drie jaar lang gesteggeld en belangrijke beslissingen uitgesteld. Dit land heeft nu een stabiele en sociale regering nodig.

De SP is klaar voor een regering die wel keuzes maakt

 • Wij laten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
  Alleen dan kunnen we de veroorzakers de crisis laten betalen.
 • Wij pakken de oorzaken van de crisis aan
  Alleen dan kan het vertrouwen van mensen worden herwonnen.
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid
  Alleen dan kunnen we sociale voorzieningen in stand houden.
 • Wij bieden mensen sociale zekerheid
  Alleen dan kan het vertrouwen in elkaar worden hersteld.
 • Wij kiezen voor duurzame ontwikkeling.​
  Alleen dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Lokaal hebben we laten zien dat we goed kunnen besturen. Nu vragen we u om ons die kans te geven voor het hele land. De SP is nodig voor een regering die weet dat de politiek er is voor u – en niet omgekeerd. Een regering die het lef heeft om de oorzaken van de crisis aan te pakken. En te beginnen aan de opbouw van een menselijker, socialer en duurzamer Nederland. Hoe, dat vertellen we u in dit verkiezingsprogramma.* Natuurlijk zijn we benieuwd naar uw commentaar. En we vertrouwen op uw wijsheid op 9 juni. Dat wordt de dag van de waarheid.

In dit verkiezingsprogramma geven we de hoofdlijnen van het door ons voorgestelde beleid. De onderbouwing ervan is te vinden in een groot aantal rapporten die we de afgelopen tijd hebben gemaakt. De financiële onderbouwing is in een apart document vastgelegd. Alle rapporten kunt u raadplegen op onze website: www.sp.nl. Daar vindt u ook een overzicht van al onze standpunten.