opinie
Remi Poppe:

De Blokkendoos

‘Voorzitter, ik zal beginnen met een samenvatting van onze kritiekpunten, voordat ik ze in detail onder de loep zal nemen. Ten eerste doet het voorstel niets aan het fenomeen van ’hoe hoger je inkomen en hoe duurder je huis, des te hoger je fiscale voordeel bij de hypotheekrenteaftrek’. In plaats daarvan worden aan de onderkant van het hypotheekgebouw wat steunbalkjes aangebracht, terwijl de top door de excessieve aftrek hoger en hoger wordt. Zelfs een kind dat met zijn blokkendoos speelt, begrijpt dat een dergelijke toren van Babel op een gegeven moment zal instorten’. (Handelingen Tweede Kamer 1999-2000, nr. 28)

Dat blijken woorden met een hoog voorspellende karakter te zijn geweest. Het heeft even geduurd, maar de blokkendoos stortte in, te beginnen in Amerika en al snel ook in Nederland. Het begin van de economische crisis. Het is een citaat uit een Kamerdebat in 2000 toen VVD, PvdA en D66 de regering vormden (kabinet-Kok II). De top tien van de hoogste inkomens ontvingen toen 45 procent van de 12 miljard aan hypotheekrente aftrek, waaraan niet veel veranderd zal zijn sinds die tijd.

‘Gemeenten en het Rijk hebben laks gereageerd op het uit de hand lopen van de woningmarkt. De overheid moet meer doen aan een stabiele ontwikkeling van de huizenprijzen. Als de prijzen te sterk stijgen, moet de overheid de mogelijkheden kunnen beperken om geld voor een huis te lenen’ . Een citaat uit de conclusies van een Kamercommissie onder voorzitterschap van D66-Kamerlid Verhoeven.

En wie zien we in de media passeren, juist Monasch (PvdA), Verhoeven (D66) en nog zo wat woordvoerders, zelfs van de VVD. En wat concluderen ze? Juist ‘de politiek’ heeft het uit de hand laten lopen. En de media kakelen dat na, ‘de politiek’ heeft niet opgelet.

Het historische besef is bij dit soort Kamerleden en de media ver te zoeken. Dat is knap klote als je weet dat je ‘toen je nog in de politiek zat’ altijd zeer oplettend was, en waarschuwde dat het fout moest gaan lopen, en met voorstellen kwam om dat te voorkomen. Zoals; ‘De top tien van de hoogste inkomens ontvangen 45 procent van de 12 miljard aan hypotheekrente aftrek (toen ook voor woningen van Nederlanders in België). Om de hypotheekrenteaftrek op termijn te behouden voor hen die het nodig hebben moet een eind gemaakt worden aan de excessieve aftrek door de topinkomens. Een groot deel van die 12 miljard kan gebruikt worden voor verruiming van de (slechts 4 miljard kostende) huursubsidie.

Dat was toen voor de heren van de partijen die nu krokodillentranen huilen een gruwel. Grrrrrrrr…

Betrokken SP'ers