opinie
Peter Kwint:

Brussel moet onze vrije pers ongemoeid laten

Peter Kwint

De NOS maakt maandag een speciale uitzending over nepnieuws. En dat is niet voor niets. Meer dan ooit worden we met nepnieuws geconfronteerd. Iedere mafkees met een internetverbinding kan de grootst mogelijke onzin de wereld in slingeren. En als buitenlandse mogendheden zich met onze verkiezingen willen bemoeien, moeten de veiligheidsdiensten hun werk doen. Daarnaast is een permanente inzet op het kritisch leren omgaan met bronnen en informatie nodig.

Maar nepnieuws komt soms ook van relatief dichtbij. Zo heeft de Europese Commissie in een poging nepnieuws te bestrijden een bureau opgezet, EU vs Disinfo, dat recent meerdere Nederlandse journalisten betichtte van het brengen van nepnieuws. Deze journalisten zouden kwesties eenzijdig belichten en zo lezers misleiden. Terwijl ze in werkelijkheid slechts feitelijk verslag deden van wat er tijdens een bijeenkomst werd gezegd. Klachten bij EU vs Disinfo leidden ertoe dat Nederlandse journalisten nu op een lijst staan van nepnieuws-verspreiders. Nepnieuws bestrijd je niet met een Brussels bureautje dat stempels geeft aan 'goede' en 'foute' journalisten. Het is echt bizar dat het tegengaan van nepnieuws op een manier gebeurt waarmee de EU zelf onze democratische rechtstaat neigt te ondermijnen door zich te gaan bemoeien met de inhoud van publicaties en vrije nieuwsgaring. De volgende stap is door Brussel gemandateerde censuur. Een gevaarlijke ontwikkeling.

Geen enkel overheidsorgaan mag zich ooit bemoeien met de vrije pers. Dat geldt voor onze Nederlandse overheid, maar zeker ook voor Europa. Het lijkt een open deur, maar dat is het helaas niet. Daarom pleiten VVD en SP ervoor de EU-club die zich hiermee bezighoudt op te doeken. De Tweede Kamer stemt dinsdag over ons voorstel. Het is te hopen dat ook de andere partijen in de Kamer dinsdag met ons pal voor de persvrijheid zullen gaan staan.

Peter Kwint, Kamerlid SP, en Dilan Yesilgoz- Zegerius, Kamerlid VVD.

 

Betrokken SP'ers