Mahir Alkaya:

Weer een cadeautje voor de happy few

Hoe eerlijk is klimaatbeleid, als het de tweedeling in ons land verder vergroot? Die belangrijke vraag zal waarschijnlijk binnenkort ook in veel gemeenteraden worden gesteld.

Niet de rijksoverheid in Den Haag, maar gemeenten bepalen namelijk het parkeerbeleid in ons land. Zij beslissen of er betaald moet worden om op straat te parkeren, en zo ja, hoeveel automobilisten dan moeten betalen. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de wet, maar dat is - nu nog - onder één voorwaarde: gemeenten mogen geen onderscheid maken tussen auto’s. Een Teslarijder betaalt dus evenveel als iemand met een oude Opel Kadett, ook al is het aannemelijk dat de Teslarijder meer geld zou kunnen missen. Het kabinet is van plan deze wet zodanig aan te passen, dat Teslarijders nog een cadeautje tegemoet kunnen zien, in de vorm van lagere parkeertarieven voor elektrische auto’s. Alsof die niet nu al buitensporig gesubsidieerd worden...

Teslasubsidie

Wie een elektrische auto bezit, mag nu al rekenen op veel staatssteun. Het begint met een aanschafsubsidie van ruim 3000 euro voor particulieren; de welbekende ’Teslasubsidie’. Daarnaast zijn elektrische auto’s vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, belasting op personenwagens en motorrijwielen (bpm) én torenhoge accijns aan de benzinepomp. Zakelijke rijders genieten bovendien van een lagere bijtelling op een elektrische auto.

Al dat gemeenschapsgeld is niet goed besteed. Niet alleen is het effect op uitstoot uiterst beperkt, zo becijferde de Algemene Rekenkamer, dit soort belastingvoordelen komen bovendien terecht bij mensen die helemaal geen staatssteun nodig hebben. Elektrisch rijden is vandaag de dag, ondanks jarenlange subsidiëring, nog steeds iets wat is weggelegd voor de happy few. Elektrische auto’s zijn namelijk nog steeds veel duurder dan gewone auto’s, en dan heb ik het niet alleen over Tesla’s. Een nieuwe Opel Corsa met een benzinemotor heeft vandaag een instapprijs van zo’n 21.000 euro, terwijl een elektrische Corsa begint bij ongeveer 34.000 euro. Ruim 60 procent duurder dus.

Biedt elektrisch rijden dan een garantie op minder uitstoot van broeikasgassen? Ook niet, want dat is geheel afhankelijk van hoe de elektriciteit die het verbruikt is opgewekt. En terwijl het kabinet met de ene hand een parkeerkorting aan het invoeren is voor elektrische auto’s, laat het met de andere hand kolencentrales harder draaien om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit. Wat schiet het klimaat daarmee op?

Tweedeling

Het kabinetsplan voor een parkeerkorting voor elektrische auto’s lijkt dan ook wederom vooral om een cadeautje voor de welgestelde Teslarijder te gaan. Deze maatregel lijkt bij voorbaat al ineffectief én werkt tweedeling in de hand. Het kabinet zou er daarom zo snel mogelijk van af moeten zien.

Gelukkig is er wel een veel effectievere en eerlijkere manier om schoon en duurzaam vervoer te stimuleren: maak openbaar vervoer goedkoper en toegankelijker voor iedereen. Zet bijvoorbeeld het btw-tarief voor openbaar vervoer op nul. Niet alleen onze parkeerplekken behoren nu immers tot de duurste in Europa, dat geldt zeker ook voor onze treinen, bussen, metro’s en trams. Voor veel gezinnen is een bezoek met de kinderen aan het stadscentrum daardoor simpelweg te duur geworden. Zij hebben niets aan een parkeerkorting voor elektrische auto’s, maar wel aan een betaalbaar bus- of treinkaartje.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers