opinie
Lilian Marijnissen:

Hoog tijd om aan de noodrem te trekken

Arbeidsmigratie moet worden ingeperkt. Pas was ik in Limburg waar vlakbij het dorpje Sevenum op dit moment voor 600 arbeidsmigranten huisvesting wordt neergezet. Allemaal bij elkaar op een industrieterrein naast het grote distributiecentrum waar ze moeten gaan werken. Veel inwoners van het dorp die ik sprak zien dit niet zitten. Waarom zouden we werkgelegenheid hierheen halen voor personeel dat er niet is en daarom uit het buitenland gehaald moet worden en waar de huisvesting nog voor gebouwd moet worden?

We moeten stoppen met deze grenzeloze arbeidsmigratie. De lusten zijn voor het grote bedrijfsleven dat er flink aan verdient, maar de lasten voor de samenleving. Er wordt nu terecht veel gesproken over migratie. Maar in de discussie hierover kijken veel partijen liever niet naar arbeidsmigratie, terwijl dit met afstand voor de meeste migranten zorgt. In 2004 was de voorspelling dat er jaarlijks 5000 tot 10.000 arbeidsmigranten in Nederland zouden zijn. Inmiddels gaat het al om minimaal 800.000 mensen.

Controle

De enige manier om echt iets aan migratie te doen is door weer controle te krijgen over wie er in Nederland mag komen wonen en werken. Nu mogen mensen van buiten Europa als ‘expat’ hier komen werken als ze een bepaald inkomen hebben en mogen alle werknemers binnen de EU zonder enige voorwaarde hier komen werken. Veel ‘expats’ krijgen belastingkorting en dit drijft – met name in de grote steden – de huurprijzen in rap tempo op.

In de gewone wijken worden betaalbare koophuizen voor de neus van starters weggekocht, gesplitst en volgepropt met werknemers uit Oost-Europa die niet zelden een belachelijk hoge huur moeten betalen voor een kamer. Deze ongereguleerde migratie ontwricht onze samenleving en leidt tot een nóg grotere woningnood voor mensen die een huis zoeken. Steeds meer arbeidsmigranten raken dakloos als ze hun baan (en onderdak) verliezen en leiden een mensonterend leven op straat.

Daarom willen wij dat er weer grenzen worden gesteld aan migratie. Dat moet in drie stappen. Allereerst moet er nu een tijdelijke stop komen op arbeidsmigratie. Vervolgens moeten wetten en regels zo worden aangepast dat er een eind komt aan uitbuiting en slechte huisvesting van arbeidsmigranten. Zodra de boel weer op orde is, zouden we arbeidsmigratie gereguleerd kunnen toelaten en werkgevers vergunningen kunnen geven om arbeidsmigranten aan te nemen. Maar dan moeten werkgevers wel eerst aantonen dat ze in Nederland langdurig niemand kunnen vinden om een vacature te vervullen en moeten ook de arbeidsvoorwaarden en huisvesting op orde zijn.

Onhoudbaar

In Europa moet een discussie gevoerd worden over de grenzen van vrij verkeer van personen. Maar daar kan Nederland niet op wachten. Daarom moet er gebruik worden gemaakt van de noodrem. De EU moet duidelijk worden gemaakt dat de situatie onhoudbaar is geworden en dat Nederland daarom een tijdelijke stop op arbeidsmigratie invoert.

Als je een uitzendbureau of een grote werkgever vraagt of er meer arbeidsmigranten nodig zijn, zal het antwoord vaak ’ja’ zijn. Het uitzendbureau verdient eraan en de lonen blijven voor de werkgevers lekker laag. En zo is er nauwelijks noodzaak voor bedrijven om te innoveren of om kritisch te bekijken welke werkgelegenheid we in Nederland willen. We moeten kiezen voor minder arbeidsmigranten én de discussie voeren over welke industrie en economie wij in ons land willen.

Deze opinie verschen op 05-08-2023 in de Telegraaf

Betrokken SP'ers