Een eerlijke samenleving waarin we de ongelijkheid aanpakken. Het verkiezingsprogramma van de SP laat zien dat het kan. Het Rode Kruis moet bijspringen om voedselhulp te geven in een rijk land als Nederland, terwijl er jaarlijks meer miljonairs bijkomen. Tegelijkertijd werd er vorig jaar 327 miljard euro winst gemaakt door grote bedrijven. We zijn een rijk land, maar niet voor iedereen. De winst komt niet terecht bij werkenden, maar bij aandeelhouders. Winst en vermogen worden minder zwaar belast dan arbeid en daardoor neemt de ongelijkheid toe.

Wij maken radicaal andere keuzes. We gaan eerlijk belasten. Grote bedrijven gaan net zoveel belasting betalen over hun winst als werknemers over hun inkomen. De superrijken gaan fors meer belasting betalen over hun inkomen en vermogen. De kinderbijslag maken we inkomensafhankelijk. We stoppen met geheime belastingafspraken van grote bedrijven en laten hen eerlijk belasting betalen. Ook voeren we een belasting in op flitskapitaal en verhogen we de bankenbelasting. Woningen zijn om te wonen en niet om slapend rijk van te worden, dus we belasten de huurinkomsten van verhuurders.

Het geld dat we hiermee ophalen investeren we in een verhoging van het minimumloon naar 16 euro en lagere dagelijkse kosten voor mensen. Zo verlagen we de huren, de kosten van boodschappen en schaffen we het eigen risico af. De inkomens tot modaal gaan minder belasting betalen.

We pakken ook de verspilling, bureaucratie en dure consultants aan. Dat zal de overheid ook aanzienlijke kosten besparen. Door alles wat publiek is niet langer over te laten aan de markt en onder democratische controle te brengen. Dat betekent dat we het openbaar vervoer weer in publieke handen brengen, zodat de winsten niet wegvloeien uit Nederland maar we die kunnen investeren in een beter openbaar vervoer. Maar denk ook aan de zorg, waar zorgverleners nu een groot deel van hun tijd kwijt zijn aan onnodige bureaucratie. Of de duur betaalde managers en consultants die meer betaald krijgen dan de zorgverlener die het werk doet. Of medicijnen die met publiek geld ontwikkeld worden en waar farmaceuten enorme winsten mee opstrijken door ze voor hoge prijzen te verkopen.

Als we moeten weten hoe zaken beter kunnen vragen we geen dure consultants meer om advies, maar gewoon de mensen die het werk doen en verstand hebben van de inhoud. Wij kiezen ervoor om de miljarden die nu in fondsen, zoals een klimaatfonds worden gestoken - maar alsnog voor een groot deel verdwijnen in de zakken van grote vervuilende bedrijven - anders te besteden. Door mensen een fatsoenlijk inkomen te geven, maken we toeslagen overbodig en wordt het stelsel eenvoudiger, eerlijker en ook goedkoper. Ook gaan we zorgen dat de Staat niet meer eindeloos procedeert tegen mensen die een foutje maken, dat scheelt kosten aan de kant van de overheid, bij mensen en bij de rechterlijke macht.

 

Lees hier meer: