Kandidaten Tweede Kamer 2021 Kandidaat Kamerlid

Fenna Feenstra

"Ik wil een fundamenteel andere politiek waar niet de markt maar het welzijn van alle mensen én het milieu de nieuwe maat zijn."

Meer over Fenna

De interventie-oorlogen in het Midden-Oosten, de groeiende ongelijkheid in de wereld en het toenemende racisme waren voor mij redenen om 18 jaar geleden te kiezen voor een partij die fundamenteel kiest voor een politiek die gericht is op vrede en solidariteit. Wat mij aantrekt in de SP, is dat haar politiek niet ophoudt in het parlement. Haar politiek begint juist bij het organiseren van mensen in buurten en bedrijven om zo met elkaar betere omstandigheden te eisen voor ons allemaal.

Aandeelhouders van grote bedrijven zullen altijd lobbyen voor hun winstbelang. De afgelopen decennia leren ons dat juist dat vaak in strijd is met de belangen van ons allemaal, onze natuur, en de allerarmsten in de wereld. Ik wil een fundamenteel andere politiek waar niet de markt maar het welzijn van alle mensen én het milieu de nieuwe maat zijn en waar we zeggenschap terugkrijgen over dat wat van ons allemaal is. Ik zie de rol van een volksvertegenwoordiger als iemand die alternatieven ophaalt en organiseert samen met afdelingen, wijken, verenigingen, werknemers, andere volksvertegenwoordigers en bondgenoten zodat de politiek die eerlijkere alternatieven niet links kan laten liggen. Ik wil onze partij daar graag in versterken.

Ik zet mij in voor eerlijk klimaatbeleid waar vervuilers betalen en waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft op gezond eten, duurzaam reizen, duurzaam werken en een geïsoleerd huis. Daarnaast wil ik zorgen dat digitale techniek niet kan leiden tot ongelijkheid.

Onze kandidaten voor de verkiezingen Ons verkiezingsprogramma

Ik heb landbouw en informatica gestudeerd en gewerkt in de landbouw en de industrie. Momenteel ben ik docent data-science en voorzitter van de medezeggenschapsraad bij de Hanzehogeschool. Ik ben actief bij milieudefensie en de SP. Tot 2019 was ik Statenlid.

Van jongs af aan ben ik al actief voor een duurzame en eerlijke wereld. Verontwaardiging over beleid dat mens of milieu schaadt is mijn grote drijfveer om in actie te komen. Dat doe ik op mijn werk door mij in te zetten voor meer zeggenschap op de werkvloer, als milieuactivist door mensen te organiseren om eerlijk klimaatbeleid te realiseren en als SP-activist door bijvoorbeeld mensen te organiseren voor betere woningen en betere voorzieningen in hun buurt.

Fenna Feenstra op SP.nl