Cultuur
Onderwijs en sport

Kunstenaars niet in de armoede

In een beschaafd land hoeven kunstenaars geen armoede te lijden. We gaan toezien op een eerlijke betaling en leggen dat vast in een wettelijke code. We lanceren een investeringsfonds ter ondersteuning van kunst- en cultuur, van kunstenaars en muzikanten van Nederlandse bodem. Zo houden we ook de kleine podia open.

In een nationaal historisch museum laten we zien hoe onze samenleving en ons land zijn ontstaan.

Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Het voeden van de verbeelding en van de geest is net zo belangrijk. Films en televisieprogramma’s die je ziet, boeken die je leest of schrijft, muziek die je maakt of waarnaar je luistert, mooie schilderijen die je in het museum bekijkt of zelf maakt, toneelvoorstellingen waar je naar kijkt of aan meedoet. Dat zijn dingen die je uittillen boven de alledaagsheid van het bestaan. Het bevorderen en ruim baan geven aan allerlei vormen van creativiteit verrijkt ons leven. Een breed aanbod van kunst en cultuur dient daarom beschikbaar en toegankelijk te zijn voor een groot publiek. Bibliotheekfilialen in oude wijken en op het platteland moeten dus niet worden gesloten, maar gekoesterd. Net als muziekscholen en fanfares, zangkoren en toneelclubs, poppodia, ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra.

 

 

 

Feiten en cijfers

Het aantal muziekscholen is na een stevige daling de afgelopen jaren gestabiliseerd op 130 tot 135. 350.000 tot 400.000 Nederlanders maken hier regelmatig gebruik van.

1,4 miljoen Nederlanders zien zichzelf als beoefenaar van popmuziek en geven aan in het jaar ervoor zelf popmuziek gemaakt te hebben.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. Er moet een goed landelijk netwerk van publieke bibliotheken zijn. Voor elke Nederlander moet een goede bibliotheekvoorziening in de buurt beschikbaar zijn. Want een bibliotheek is van enorme waarde voor de samenleving, niet alleen om boeken uit te lenen en mensen te informeren maar ook als ontmoetingsplek, een plek voor huiswerk, leesbevordering, toegang tot computers, taalcursussen, en allerlei culturele activiteiten. Wij vinden dat bibliotheekwerk het beste in handen is bij daarvoor opgeleide professionals. De SP pleit voor minimaal één bibliotheek per gemeente, en verder voldoende bibliotheekvoorzieningen in de wijken en dorpen.
  2. In een nationaal historisch museum laten we zien hoe onze samenleving en ons land zijn ontstaan, welke waarden hieraan ten grondslag liggen en welke strijd hiervoor is gevoerd; Wat het belang is van de rechtsstaat en de sociale verzorgingsstaat. Hierbij besteden wij ook aandacht aan de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis.
  3. Rijksmusea maken we gratis. Regionale musea worden minstens één dag per week gratis. We zorgen voor een eerlijke spreiding van cultuursubsidies over het land.
  4. In een beschaafd land hoeven kunstenaars niet in armoede te leven. We gaan toezien op een eerlijk inkomen en leggen dat vast in de wet. In creatieve sectoren hebben veel mensen onzekere contracten. We verbeteren de sociale zekerheid, door een goed pensioen en collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
  5. De SP pleit voor een breed en toegankelijk cultuuraanbod. We stoppen met bezuinigen op cultuur. Marktwerking en sponsoring zijn nooit een waarborg voor een kwalitatief en afwisselend aanbod aan cultuuruitingen. Om vermarkting en verschraling tegen te gaan moet de overheid toezien op een breed aanbod.
  6. De vaste collectie van rijksmusea moet gratis toegankelijk zijn voor Nederlanders, om te beginnen één dag per week. De rijkscollectie is eigendom van alle Nederlanders en er hoort geen kassa te staan tussen ons en deze prachtige collectie. Rembrandt en Van Gogh zijn van ons allemaal. Daarnaast moeten musea zich blijven inspannen om een breed publiek te bereiken.
  7. We lanceren een investeringsfonds om kunst- en cultuur te ondersteunen, voor kunstenaars en muzikanten van Nederlandse bodem. Zo houden we ook de kleine podia open.
  8. De Nederlandse popmuziek kan een extra impuls goed gebruiken. Er gebeurt te weinig om poptalent te stimuleren. Succesvolle popmuzikanten hebben ook een economische betekenis, zeker wanneer zij internationaal doorbreken. Een speciaal fonds voor talentvolle bands geeft meer kansen aan de subtop. Lokale regelgeving kan waar mogelijk worden aangepast om livemuziek te stimuleren.
  9. Er komt een wettelijk verbod op het met winst doorverkopen van concert- en sportkaartjes. Een maximale fee van 5% oplopend tot maximaal 5 euro mag aan transactiekosten in rekening worden gebracht om een doorverkoopplatform te kunnen onderhouden. Ook het zogenaamde dynamic pricing waarbij de prijzen voor vergelijkbare plekken ver uiteen kunnen lopen wordt aan banden gelegd. Zo dragen we bij aan toegankelijke cultuur- en sportevenementen voor iedereen.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.