kinderarmoede
Onderwijs

Ieder kind moet op schoolreis kunnen

Elk kind krijgt gelijke kansen, scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt begrensd en blijft door inzet van de SP altijd vrijwillig, alle kinderen moeten kunnen meedoen aan activiteiten.

Voor scholieren wil de SP goede begeleiding op school en op weg naar hun vervolgopleiding. Naast goede lessen willen we meer ruimte voor scholieren om hun talenten te ontwikkelen. Bij het maken van lesroosters moeten de belangen van scholieren voorop staan; veel tussenuren zijn niet gewenst.

Goed onderwijs moet geen luxe worden, het particuliere onderwijs leggen we aan banden.