Onderwijs en sport

Ieder kind moet mee kunnen doen

Elk kind krijgt gelijke kansen, scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage. Het particuliere onderwijs leggen we aan banden. De kinderopvang moet weer een publieke voorziening worden. Sporten op school is de basis waar alle kinderen bereikt worden om te leren sporten en bewegen, we willen een minimumnorm van drie uur sport en bewegen per week.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. Elk kind krijgt gelijke kansen, scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage. We schaffen de vrijwillige ouderbijdrage volledig af en compenseren scholen met een bedrag waar ze activiteiten van kunnen organiseren.
 2. Voor scholieren wil de SP goede begeleiding op school en op weg naar hun vervolgopleiding. Naast goede lessen willen we meer ruimte voor scholieren om hun talenten te ontwikkelen. Bij het maken van lesroosters moeten de belangen van scholieren voorop staan; veel tussenuren zijn niet gewenst.
 3. Hoge schoolkosten vormen al jaren een drempel voor ouders en leerlingen. We zorgen ervoor dat leerlingen gratis beschikking krijgen over de noodzakelijke boeken en digitale devices zoals laptops, tablets of grafische rekenmachines.
 4. Goed onderwijs moet geen luxe worden, het particuliere onderwijs leggen we aan banden.
 5. De kinderopvang moet weer een publieke voorziening worden. Sinds de invoering van de marktwerking grepen buitenlandse investeerders en durfkapitalisten hun kans. Zij kochten de kinderopvangbedrijven met maar één doel: winst maken. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit. De SP wil dergelijke investeerders weren uit de kinderopvang.
 6. Kinderopvang moet betaalbaar zijn en van goede kwaliteit. Daarom wil de SP een recht op gratis kinderopvang van vier dagen. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen.
 7. Het toezicht op de opvang wordt verbeterd en ouders krijgen meer rechten en meer inspraak in de kwaliteit en de kosten van de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties worden regelmatig geïnspecteerd en de adviezen van de GGD-inspecteurs moeten door de gemeenten nageleefd worden. Dit gebeurt nu nog te vaak niet.
 8. Peuterspeelzalen blijven laagdrempelige voorzieningen voor alle kinderen. Personeel op de groep is geschoold om (spraak-)problemen te herkennen en adequaat te reageren. Door het vroeg signaleren van problemen kunnen kinderen al in een vroeg stadium geholpen worden waardoor de stap naar de basisschool met minder hobbels gepaard zal gaan.
 9. De SP is warm voorstander van inkomensafhankelijke kinderbijslag. Ook ouders die hun werk kwijtraken hebben nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag zodat ze niet tegen wachtlijsten aanlopen op het moment dat ze snel weer een baan vinden of geconfronteerd worden met forse bedragen die ze moeten terugbetalen aan de Belastingdienst.
 10. Kinderen op de basisschool krijgen een sportstrippenkaart, waarmee ze gratis kunnen kennismaken met verschillende sporten.
 11. Sporten op school is de basis waar alle kinderen bereikt worden om te leren sporten en bewegen. Dit bestrijdt overgewicht onder kinderen en op deze wijze leren kinderen hoe leuk het is om te sporten. Daarom moet er een minimumsportnorm komen voor scholen, om te beginnen met drie uur sport en bewegen per week.
 12. Op de basisscholen wordt weer gewerkt met vakleerkrachten en schoolzwemmen wordt aan het vakkenpakket toegevoegd.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.