Ongecontroleerde arbeidsmigratie leidt op dit moment tot lage lonen, uitbuiting, tot leegloop van andere landen (de zogeheten ‘braindrain’) en tot ontworteling van gemeenschappen. Vooral de werkgevers profiteren van arbeidsmigratie, terwijl publieke voorzieningen en de volkshuisvesting onder druk staan. Werkgevers kunnen de lonen laag houden, omdat het loon hier desondanks voor arbeidsmigranten vaak alsnog hoger is dan in hun thuisland. Zo hebben werkgevers geen prikkel om de lonen te verhogen en hoeven ze ook niet te investeren in automatisering. Arbeidsmigranten worden ook regelmatig uitgebuit. We zorgen er daarom voor dat de overheid meer grip krijgt op de arbeidsmigratie, door deze migratie beter te reguleren.

Mensen die gelijk werk doen krijgen gelijke rechten, ongeacht het land van herkomst. We pakken uitbuiting van arbeidsmigranten hard aan. Werkgevers worden bij een vergunningsaanvraag verplicht om aan te tonen dat zij beslist mensen uit andere landen nodig hebben en voldoende en goede huisvesting beschikbaar is. De migranten worden beschermd tegen werkgevers door niet langer toe te staan dat die ook hun huisbaas zijn.

 

 

 

Feiten en cijfers

Elk jaar werken er naar schatting 800.000 arbeidsmigranten in Nederland.

Terwijl Europese arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Nederland werken, is er een tekort aan personeel in die Oost-Europese landen. Die plekken worden weer ingenomen door nog goedkopere krachten uit bijvoorbeeld Oekraïne. Zo werken massa’s mensen ver weg van huis en haard tegen lage lonen.

Veel arbeidsmigranten hebben te maken met een werkgever die ook de verhuurder is van het huis waar ze wonen. Als je dus klaagt of niet hard genoeg werkt, verlies je niet alleen je baan, maar ook het dak boven je hoofd.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. Iedereen die in Nederland wil werken en geen ingezetene is, dient in het bezit te zijn van een werkvergunning. Afhankelijk van de situatie kan het maximum aantal werkvergunningen per jaar worden aangepast. Totdat dit op orde is stoppen we tijdelijk met economische migratie.
  2. Wij verplichten de werkgever de arbeidsmigrant een, van het bedrijf onafhankelijke, cursus Nederlands aan te bieden voor rekening van de werkgever. Op deze wijze doorbreken we het sociaal isolement van veel arbeidsmigranten.
  3. Arbeidsmigranten worden vaak uitgebuit en leven in kleine woningen, wat kan leiden tot overlast. Om dit te voorkomen stellen we de beschikbaarheid van goede huisvesting als voorwaarde voor het verlenen van vergunningen aan werkgevers om migranten te werk te stellen. Dit geldt zowel voor het laagbetaalde werk als voor de zogeheten ‘kennismigratie’.
  4. Werkgevers zijn verplicht om arbeidsmigranten die hier werken een loon te betalen volgens de geldende cao-afspraken (gelijk loon voor gelijk werk).
  5. De belastingkorting voor expats verdwijnt. Voor buitenlandse werknemers met een ‘specifieke deskundigheid’ en een hoog salaris is er een belastingkorting van 30%. Dit is oneerlijk en daarom willen wij hier vanaf.

 

 

 

Wat we doen!

Ons bezoek aan Polen

Honderdduizenden Poolse werknemers komen naar Nederland om hier te werken. Dat leidt tot lage lonen en uitbuiting. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en Tweede Kamerlid Bart van Kent gingen op bezoek in Polen om de gevolgen van ongereguleerde arbeidsmigratie daar te bekijken. 

 

De SP ging undercover

De SP ging undercover en zag met eigen ogen hoe werknemers uit Oost-Europa uitgebuit worden.

 

Arbeidsmigratie uitgelegd

Arbeidsmigratie zonder regels zorgt voor lage lonen en uitbuiting. Hoe zit het precies? Bekijk hier onze uitlegvideo!

 

Actieplan arbeidsmigratie

Het is steeds vaker pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar de positie van veel arbeidsmigranten is. Hun woon- en werkomstandigheden zijn vaak belabberd. Daarom roepen we met een initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie samen met de ChristenUnie op om de misstanden rond arbeidsmigratie snel aan te pakken.

Lees het actieplan

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.