Euro
Europa

Alternatieven voor de Euro onderzoeken

De SP heeft zich vanaf het begin gekeerd tegen de invoering van de euro, omdat wij inzagen dat een muntunie onvermijdelijk leidt tot verdere overdracht van soevereiniteit. Ondanks de grote economische, sociale en culturele verschillen tussen landen en tegen de wil van de bevolking werd deze munt er doorheen gedrukt.

Landen verloren de mogelijkheid om eigen monetair beleid te voeren. Zuid-Europese landen zijn door de euro te duur geworden en zagen hun export dalen. Lagere inkomsten hebben in heel Europa geleid tot hogere begrotingstekorten. Overal in Europa betalen burgers nu de prijs voor de eurofiele illusies van bestuurders.  Europa is hierdoor in grote problemen gebracht.

Nu eenzijdig uit de euro stappen is een dure en onzekere weg. Maar doorgaan met het huidige beleid is een doodlopende weg. Dat zal eveneens leiden tot de ondergang van de euro en gepaard gaan met grote kosten en economische onrust. Nederland houdt daarom rekening met een eventuele ontvlechting en bereidt zich daar op voor. De eurolanden maken een gemeenschappelijk plan om een ontvlechting van de Eurozone zo goed mogelijk te laten verlopen.