De SP is klaar voor harde oppositie

Dit akkoord gaat niet de sociale vooruitgang bieden die mensen en ons land nodig hebben. Dit kabinet zal er zijn voor rijk rechts.

Het eigen risico wordt niet afgeschaft, maar slechts gehalveerd en dat pas in 2027. De huren blijven onverminderd hoog. De verhoging van het minimumloon wordt teruggedraaid.

Onze publieke sector moet versterkt worden zoals onze zorg, het onderwijs en OV. Daar blijven de investeringen uit, wordt zelfs op bezuinigd en blijft de markt dominant.

Daarmee zal dit akkoord onze samenleving niet versterken, maar verder verdelen en de ongelijkheid vergroten. Zo wordt er weer niets gevraagd van de grote vermogens en recordwinsten. We moeten het geld halen waar het zit. Anders blijft onze samenleving verdeeld zonder dat onze welvaart wordt herverdeeld. Voor echte sociale vooruitgang is meer nodig.

De SP is klaar voor harde oppositie.

 

Sluit je aan bij de SP!

Betrokken SP'ers