nieuws

SP-succes: Steun voor langer vroegpensioen voor politiemedewerkers

Politiemedewerkers die zich dag in, dag uit soms met gevaar voor eigen leven inzetten voor de samenleving moeten meer waardering krijgen. Voor zwaar werk, zoals politiewerk, moet daarom vroegpensioen mogelijk zijn. In het pensioenakkoord is een tijdelijke regeling afgesproken die het voor sommige werknemers mogelijk maakt eerder te stoppen met werken.

In de politie-cao zijn hier afspraken over gemaakt, maar vanaf 2025 vervalt deze afspraak. Een voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen om het vroegpensioen ook na dat jaar mogelijk te maken is vandaag aangenomen door de Tweede Kamer.

Van Nispen: ‘De SP wil dat er een structurele regeling komt, die ruimer is. Agenten zijn de afgelopen tijd hiervoor terecht in actie gekomen. Goed dat de Tweede Kamer ons voorstel steunt zodat politiemedewerkers ook na 2025 met vroegpensioen kunnen. Agenten moeten, net als iedereen die zwaar werk doet, gewoon op tijd kunnen stoppen met werken, nu en in de toekomst.’

 

Betrokken SP'ers