nieuws

Kamer steunt SP: Lobbyverbod voor bewindspersonen Rutte 4

Massaal vluchten de bewindspersonen van Rutte 4 het kabinet uit. En ook als er een nieuwe regering wordt gevormd zullen er ministers en staatssecretarissen ander werk gaan zoeken. Maar lobbyen bij partijen over een onderwerp waar ze in de regering zelf over gingen mag wat de Tweede Kamer betreft niet meer. Een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman om dat te verbieden kreeg een meerderheid.

Beckerman: ‘We zagen eerder dat iemand minister was over een onderwerp en een paar maanden later als lobbyist op hetzelfde onderwerp aan de slag ging. Dat is echt schaamteloos en heel slecht voor het vertrouwen in de politiek. Zulke belangenverstrengeling of de schijn daarvan moet we niet willen. Dus goed dat de Tweede Kamer nu ook vindt dat er een afkoelperiode van twee jaar moet komen, zodat bewindspersonen niet meteen als lobbyist aan de slag kunnen.’ 

Betrokken SP'ers