Temmink: ‘Herstel toeslagenschandaal is een nieuw schandaal’

Nicole Temmink

Na jaren van desastreus beleid van de VVD en de Belastingdienst, hebben gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal de afgelopen twee jaar te maken gehad met een veel te langzame en falende 'hersteloperatie'. Tienduizenden ouders zijn nog niet geholpen, er zijn uithuisgeplaatste kinderen die niet bij hun ouders mogen wonen en schulden worden niet gecompenseerd. Tegelijkertijd lopen consultancybureaus binnen. Zij hebben zo’n 2 miljard euro binnengeharkt van de 7.1 miljard euro die beschikbaar is gesteld voor het oplossen van het schandaal.

SP-Kamerlid Nicole Temmink: ‘Het is woestmakend dat de regering wél goed zorgt voor dikbetaalde consultants, maar ouders en kinderen laat zakken. En dat terwijl het wel sneller kan. Wij hebben ons alternatief, de 'eendagsbehandeling', ontwikkeld samen met experts en aangeleverd bij de regering. Maar het kabinet weigert om daar wat mee te doen en gaat op de oude voet verder. Maar die aanpak faalt, door politieke onwil. Het herstel van het toeslagenschandaal is een nieuw schandaal geworden.’

Temmink doet vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer drie concrete voorstellen:

  1. Wij willen wij dat de eendagsbehandeling wordt uitgevoerd. Bij de eendagsbehandeling gaat de gedupeerde ouder aan tafel met de UHT en een persoonlijk zaakbehandelaar, en binnen een dag hebben ze een afspraak over hoe het herstel van de gedupeerde eruit komt te zien. Dit proces is sneller, goedkoper en betrekt de gedupeerden beter bij de oplossing.
  2. Als het herstel zó slecht gaat als nu, creëer je als staat en drempel voor mensen om zich te melden. Wij willen daarom dat de aankomende deadline voor het aanmelden van gedupeerde ouders wordt opgeschort. Vanaf 1 januari 2024 mogen gedupeerde ouders zich niet meer melden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), waardoor ze ook niet meer geholpen zullen worden. Dat kun je niet maken als je er zelf zo'n zooitje van maakt als overheid.
  3. Ook willen wij dat schulden bij het DUO van de kinderen van gedupeerde ouders gecompenseerd worden. Veel kinderen hebben zoveel mogelijk geleend om hun ouders financieel te ondersteunen. Staatssecretaris Aukje de Vries heeft gezegd dat deze schulden niet worden gecompenseerd. Zoveel gedupeerde kinderen in de steek gelaten en hun toekomst nóg moeilijker maken vinden wij onacceptabel. Deze schulden moeten gecompenseerd worden.

Betrokken SP'ers