nieuws

Drie vragen aan Jasper van Dijk over Palestina en Israël

Meer dan duizend mensen, veelal gewone burgers, zijn de afgelopen dagen gedood in Israël en Palestina. Deze geweldsspiraal moet zo snel mogelijk worden doorbroken en er moet ingezet worden op een diplomatieke, politieke oplossing. Een gesprek met SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

Hoe kijk je naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen?

Het is afschuwelijk. Zoveel verdriet en ellende. Al dat geweld en met afstand de meeste slachtoffers zijn onschuldige burgers. De snelle escalatie baart mij grote zorgen. De bloedige aanval van Hamas op de burgers van Israël is een daad van terreur. De beelden gaan door merg en been. Hier past niets anders dan een keiharde veroordeling.

Israël werd verrast, maar handelt nu snel. Wat verwacht je dat er zal gebeuren?

Mijn grootste angst is dat de geweldsspiraal niet doorbroken wordt, maar dat de extremistische terreurdaad van Hamas leidt tot nog meer extremisme en geweld en dat nog meer onschuldige burgers slachtoffer worden in een vreselijke oorlog. Op dit moment worden veel Palestijnse burgers gedood door bombardementen van Israël en als er ook een grondoorlog ontstaat zal dit nog meer onschuldige doden tot gevolg hebben.

Wat moet er nu gebeuren?

Zo lang geweld slechts met geweld zal worden beantwoord wordt, komt vrede nooit dichterbij, blijven onschuldige mensen het slachtoffer en wordt een diepere voedingsbodem gecreëerd voor extremisme en terreur ook op andere plekken in de wereld, waardoor de veiligheid van nog meer mensen in gevaar kan komen.

Voor de korte termijn moet een maximale inspanning worden gedaan om verdere burgerslachtoffers te voorkomen en moet alles in het teken staan van de-escalatie en het doorbreken van de geweldsspiraal. Partijen moeten dus ook stoppen met het verder aanjagen van geweld. Er dient zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komen en alle diplomatieke middelen moeten worden ingezet om dat te bereiken.

Voor de langere termijn moet ingezet worden op een politieke oplossing en gekeken worden naar de grondoorzaken en de context van de escalatie van het geweld van de afgelopen dagen. De permanente blokkade van Gaza en illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever vormt een voedingsbodem voor fundamentalistische en extremistische groeperingen. Miljoenen mensen zitten daar in diepe ellende en kunnen hun kinderen geen toekomst bieden. Er moet zicht komen op verbetering van de situatie van de Palestijnen door mensenrechten en internationaal recht te respecteren en Israël op te roepen om een einde te maken aan de illegale bezetting, blokkade en ongelijkheid. Tevens moet gewerkt worden aan een twee-statenoplossing, zoals voorgesteld door de Verenigde Naties, waarin de veiligheid en rechten van zowel de Israëlische als de Palestijnse bevolking zijn gegarandeerd. Slechts dan kan vrede wellicht wat dichterbij komen.

Betrokken SP'ers