nieuws

Succes: Bezuinigingen ouderenzorg voorlopig niet mogelijk

Jimmy Dijk in gesprek met medewerkers uit de zorg

Een meerderheid van de Tweede heeft besloten de bezuinigingen van bijna 1 miljard euro op de ouderenzorg na de val het kabinet Rutte IV controversieel te verklaren. De bezuinigingen die het kabinet Rutte IV op de ouderenzorg had gepland, lijken voorlopig geen steun van een meerderheid van de Tweede Kamer meer te hebben. SP-Kamerlid Jimmy Dijk: 'Dit is een eerste stap in de goede richting en een succes voor alle actievoerende zorgverleners. Zonder hun inzet en acties was dit niet mogelijk geweest. Dus moeten we nu samen doorzetten en alle bezuinigingen in de zorg van tafel krijgen.'

Volgens de SP moet van uitstel nu ook afstel komen en moet er juist meer geld geïnvesteerd worden in onze ouderenzorg. Op die manier kunnen de lonen in de ouderenzorg omhoog, wordt het werk aantrekkelijker, willen meer mensen in de ouderenzorg blijven werken en kan zo de werkdruk verlaagd worden. Later deze maand beslist de Tweede Kamer definitief of de bezuinigingen op de ouderenzorg controversieel worden verklaard.

Naast de geplande bezuinigingen van bijna 1 miljard euro heeft het kabinet Rutte IV onderzocht of en waar er nog meer op de ouderenzorg bezuinigd kan worden. Uit dit onderzoek kwamen extra bezuinigingen van 2,7 miljard euro. In deze plannen zouden de thuiszorg, mondzorg en dagbesteding voor ouderen volledig worden wegbezuinigd. Daarnaast zouden ouderen, met dementie en chronische lichamelijke klachten, nog langer thuis moeten blijven wonen omdat er geen nieuwe plekken in verpleeghuizen bij zouden komen.

Dijk: 'Het is goed dat deze bezuinigingen voorlopig van de baan zijn, maar na de verkiezingen mogen ze niet ineens alsnog doorgevoerd worden. We moeten samen met zorgverleners, zorginstellingen en iedereen de ouderenzorg een warm hart toedraagt de druk hoog houden zodat politieke partijen het niet in hun hoofd halen om op onze ouderenzorg te bezuinigen. Dat gaat echt niet vanzelf, onze ouderenzorg staat op het spel.'

 

Op 17 september zullen de bezuinigingen op de ouderenzorg ook centraal staan op het Prinsjesdagprotest. Sta ook op voor de zorg en meld je aan! 

Kom naar het PrinsjesdagProtest!

Betrokken SP'ers