SP-congres stelt nieuw beginselprogramma 'Heel de mens' vast

Tijdens het 27ste congres van de SP vandaag in Apeldoorn heeft de partij haar beginselprogramma ‘Heel de Mens’ geactualiseerd. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘In het beginselprogramma beschrijven wij onze kernwaarden en onze visie op de samenleving. In het nieuwe beginselprogramma staat zeggenschap centraal. Radicale democratisering is hard nodig, zodat mensen weer grip krijgen op hun buurt, werk en leven.’

Lilian Marijnissen hield een toespraak tijdens het congres. Deze kun je hieronder terugkijken.

 

 

 

De bekende advocaat Eva González Pérez kreeg voor haar gigantische inzet voor de ouders van het toeslagenschandaal de Gouden Roeispaan uitgereikt door Lilian Marijnissen. Met de Gouden Roeispaan zet de SP mensen in het zonnetje die tegen de stroom in moeten roeien. Eva González Pérez heeft veel betekend voor de ouders en kinderen in het toeslagenschandaal door voor hen op te komen en door het schandaal aan het licht te brengen.

Marijnissen ging in gesprek over democratie en zeggenschap met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, SP-Kamerlid Mahir Alkaya, SP’er Marie-Thérèse Janssen en Stephan Jersch van Die Linke.

SP’er van het eerste uur Peter van Zutphen kreeg uit handen van SP-voorzitter Jannie Visscher de Gouden Tomaat uitgereikt. Hij kreeg deze prijs voor zijn grote verdiensten voor de SP en voor de mensen waar hij voor opkomt. De familie was erbij om Van Zutphen te verrassen met deze prijs.

 

Bekijk hieronder het hele congres terug. 

Betrokken SP'ers