SP-Succes: Aanpak van slecht werkgeverschap in onderwijs

Vandaag presenteerde minister Wiersma zijn wet die moet zorgen voor beter personeelsbeleid in het onderwijs. In die wet staan een aantal voorstellen waar de SP jarenlang voor gestreden heeft. Zo wordt een vast contract voor docenten na een jaar de norm en wordt paal en perk gesteld aan de externe inhuur door uitzendbureaus in het onderwijs.

De afgelopen jaren diende de SP samen met andere partijen vele malen voorstellen in om de rol van vaak peperdure uitzendbureaus zoals Maandag in te perken. Kwint: ‘Deze bureautjes jagen actief op docenten met een vaste aanstelling. Daarmee verdiepen ze juist het probleem van het lerarentekort. Minder grote vaste teams betekent dat minder docenten bijvoorbeeld de mentoraten en oudergesprekken moeten doen. Daarnaast vragen deze bureaus vaak astronomische bedragen, die niet naar de docent, maar naar het bureau gaan.’ 

In het wetsvoorstel mag nog maar maximaal 5% van de gelden die een school aan personeel uitgeeft, gaan naar externe inhuur zonder contract. Ook mogen er tijdelijke contracten van maximaal een jaar gegeven worden. Kwint: ‘Nog altijd horen we van docenten die jarenlang van tijdelijk contract naar tijdelijk contract hobbelen en soms gedesillusioneerd het onderwijs verlaten. Hiermee wordt een grote stap gemaakt in het aantrekkelijker maken van het belangrijke beroep van docenten. Natuurlijk is het lerarentekort dan niet meteen opgelost, maar je voorkomt wel dat mensen onnodig gefrustreerd voor de klas weg gaan en een andere baan zoeken. Eerder deden we als SP onderzoek naar dit probleem van het lerarenlek en dan lees je echt schrijnende verhalen. Mede met dank aan de dappere docenten die hun verhaal met ons wilden delen, ligt er nu een wet die het onderwijs aantrekkelijker moet maken om in te werken.’ 

 

Betrokken SP'ers