nieuws

Kox: Grondwet vereist twee derde meerderheid voor Wet toekomst Pensioenstelsel

Vandaag vindt in de Eerste Kamer de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) plaats. De WTP is de grootste hervorming van het pensioenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog. Namens de SP-fractie voert Tiny Kox het woord. Zijn betoog begon met het stellen van de vraag of de WTP geen constitutioneel gebrek heeft. De wet bevat, naast de ingrijpende herziening van ons pensioenstelsel, ook enkele wetstechnische wijzigingen voor de APPA (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers). Artikel 63 van onze grondwet vereist dat wijzigingen aan deze wet geen normale meerderheid nodig hebben, maar een twee derde meerderheid vereisen. Kox: 'Is het niet de koninklijke weg om dit voorstel in te trekken en vervolgens zónder APPA-wijziging aan beide kamers voor te leggen, om te voorkomen dat deze wet met een constitutioneel gebrek in werking treedt?'

Kox stond verder stil bij de terminologie van de wet. Het is nog niet duidelijk of het nieuwe systeem de beloftes van een beter pensioen waar kan maken: 'Waar aanvankelijk de belofte was dat dit nieuwe systeem zou leiden tot een 'koopkrachtig pensioen', werd dat later afgeschaald naar een 'koopkrachtiger pensioen'. Ik vraag de minister of ze nu echter helderheid wil geven. Is het een ei, een half ei, of een lege dop? Gaat het om een koopkrachtig pensioen, of koopkrachtiger pensioen? Wat wil koopkrachtiger dan betekenen?'

Ook stond Kox stil bij het afschaffen van het individueel bezwaarrecht. Experts wijzen erop dat het schrappen van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen in wijzigingen aan je pensioen wellicht niet in overeenstemming zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 'Het gaat om een recht van tien miljoen Nederlanders, ruim de helft van de bevolking, wier belang potentieel wordt geschaad. Zou daarom een reparatie per novelle vooraf toch niet beduidend beter zijn dan een frontale botsing achteraf te riskeren?' vroeg Kox aan de minister.

'Deze wet is in het beste geval nog niet af, en dient via een novelle of anderszins aangepast en verbeterd te worden. In het slechtste geval is deze wet het verkeerde antwoord op een maatschappelijke vraag naar een houdbaar en betrouwbaar pensioenstelsel voor iedereen in de komende tijd. En naar het zich laat aanzien, heeft de wet ook nog een constitutioneel gebrek dat zeker in de Eerste Kamer niet zonder gevolgen mag blijven, zeker gezien de internationale juridische schaduw die boven zo’n gebrek kan hangen.'

Lees hier de hele inbreng van Tiny Kox.

 

Betrokken SP'ers