nieuws

Behoud het Gelre ziekenhuis

Afgelopen weken voerde de SP samen met zorgverleners en inwoners van Zutphen actie tegen de afbraak van het Gelre ziekenhuis. SP-Kamerlid Jimmy Dijk: ‘Heel goed dat bewoners, patiënten en personeel in actie komen. Zutphen is niet het eerste ziekenhuis dat wordt uitgekleed: eerst kun je er niet meer bevallen, straks kun je er niet meer genezen. Ziekenhuiszorg dichtbij is ontzettend belangrijk en we zullen nooit accepteren dat dat verdwijnt.’

De afgelopen jaren zijn op veel meer plekken hele streekziekenhuizen, eerstehulpposten of verloskunde verdwenen. ‘De marktwerking in de zorg veroorzaakt dat ziekenhuizen afgebroken en uitgekleed worden. Niet banken en verzekeraars maar de gemeenschap en mensen moeten over onze zorg bepalen,’ aldus Dijk.

De SP bezette samen met zorgverleners, patiënten en bewoners korte tijd het Gelre ziekenhuis en dwong een gesprek met ziekenhuisdirecteur Eringa af. De ziekenhuisbaas weigerde vervolgens om zich in te zetten voor behoud van het ziekenhuis of om de minister op te roepen dat te doen. Op initiatief van de SP spraken daarop verschillende Kamerleden zich uit voor behoud van het ziekenhuis in een brandbrief aan minister Kuipers. Binnenkort zal er in de Tweede Kamer een debat zijn over het behoud van de streekziekenhuizen. 

Betrokken SP'ers