Beckerman: Rutte begrijpt nog altijd niet wat hij heeft aangericht

De reactie van het kabinet op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningen schiet volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman tekort. Het oordeel van de parlementaire enquêtecommissie Groningen was hard over het handelen van de opeenvolgende kabinetten Rutte. Na lang wachten kwam het kabinet vandaag eindelijk met haar reactie op het rapport. Beckerman: 'Groningen is voorgelogen en Groningers zijn en worden door de staat de vernieling in geholpen. Opnieuw blijven juist de zwaarst gedupeerden vastzitten in een bureaucratisch systeem. De bedragen die worden uitgetrokken om Groningen te compenseren zijn zeer schraal. Bovendien wordt de gaswinning mogelijk met nog een jaar verlengd. Veel gedupeerden blijven nog jaren in onzekerheid. De staat heeft zo’n 400 miljard verdiend aan de gaswinning. Wij kregen de ellende. 7,5 miljard euro voor sociaal herstel is een belediging voor de Groningers en geen begin van een oplossing.'

Volgens de SP moet er nu maar één missie zijn en dat is het oplossen van de problemen in Groningen. Dat kan alleen met een fundamenteel andere aanpak. Waarbij niet langer eindeloos gedebatteerd wordt over de oorzaak en de kosten maar enkel gekeken wordt naar wat er nodig is. Beckerman: 'Opnieuw komt die aanpak er niet. Weer wordt er een arbitraire grens getrokken en moeten gedupeerden met schades die duurder zijn dan 40.000 euro blijven strijden om erkenning. Premier Rutte is 12,5 jaar verantwoordelijk voor de ramp aangericht in Groningen. In zijn verhoor onder ede verklaarde hij pas 5 jaar na de aardbeving bij Huizinge en de recordgaswinning dat jaar erna, door te hebben gehad wat de impact daarvan was. Vandaag lijkt opnieuw de impact die zijn falen heeft op de Groningers niet door te dringen en komt hij met een tekortschietend aanbod.'

Hoewel de SP positief is over een deel van de vandaag gepresenteerde maatregelen, is het totaalpakket onvoldoende en zijn veel maatregelen vaag. In 2019 noemde premier Rutte het herstel een erekwestie en kwam met grote beloftes. Er kwam niks van terecht. Nu noemt hij het een ereschuld en komt weer met dezelfde beloftes. De gedupeerden uit Groningen, Drenthe en Fryslân hebben zekerheid nodig. 'Er groeit een generatie jongeren op zonder enkel vertrouwen. We spraken jongeren die zeggen niet verder te durven kijken dan de middelbare school. Dat pak je alleen aan met een fundamenteel andere aanpak van schade en versterken, met het stopzetten van de gaswinning en door decennialang miljarden te investeren', aldus Beckerman.

 

Betrokken SP'ers