nieuws

Schaf het eigen risico af

De SP komt met een initiatiefwet om het eigen risico binnen de zorgverzekeringswet af te schaffen. Daardoor zouden mensen die de pech hebben om ziek te worden daar niet langer voor worden gestraft. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘Het eigen risico is een boete op ziek zijn. Maar als je zorg nodig hebt dan moet je ook zorg kunnen krijgen, ook als je geen geld hebt om het eigen risico te betalen. Deze boete op ziek zijn leidt er vooral toe dat mensen zorg gaan mijden en is pervers en niet solidair. Daar willen we met deze wet nu definitief en eindelijk een einde aan maken.’

De partij stelt voor om niet alleen het verplichte eigen risico van 385 euro af te schaffen, maar ook het vrijwillig eigen risico. Daarmee kunnen mensen nu hun eigen risico met maximaal 500 euro verhogen in ruil voor een lagere premie. Hijink: ‘Als mensen hun eigen risico verhogen om de zorgpremie te kunnen betalen maar vervolgens toch zorg nodig hebben, kunnen ze wel geconfronteerd worden met een rekening van bijna 900 euro. Dat soort situaties worden door dit wetsvoorstel voorkomen. Dit is heel belangrijk, zeker nu steeds meer mensen überhaupt de rekeningen niet meer kunnen betalen.’

Het geld dat momenteel bij de verzekeraars binnenkomt via het eigen risico – zo’n 3,2 miljard – moet dan natuurlijk op een andere manier gefinancierd worden. De SP kiest ervoor om dit niet via een premiestijging te betalen, omdat de zorgpremie al flink gestegen is. In plaats daarvan betaalt de partij dit door een groter deel van de zorgpremie uit de belastingen te betalen. Ook wordt een iets groter deel van de zorguitgaven uit de inkomensafhankelijke bijdrage betaald, die grotendeels door werkgevers wordt betaald. Daarbij wordt er ook voor gekozen om de inkomensafhankelijke bijdrage ook te laten betalen over inkomens boven de 70.000 euro per jaar. Hierdoor worden MKB’ers, die vaak minder werknemers met zo’n hoog salaris in dienst hebben, ontzien.

Dit wetsvoorstel zal er volgens de SP voor zorgen dat de zorg die mensen nodig hebben toegankelijker wordt. Mensen zullen niet langer zorg mijden uit angst voor de rekening. Door de kosten voornamelijk neer te leggen bij werkgevers en mensen met een hoog inkomen kan ook worden voorkomen dat een groter deel van de zorgverzekering uit de premie moet worden betaald. Hierdoor profiteren vooral de lage en middeninkomens van dit voorstel.

 

Betrokken SP'ers