nieuws

Tiny Kox voor tweede termijn verkozen als PACE-president

Tiny Kox, Eerste Kamerlid namens de SP, is vandaag voor een tweede termijn verkozen als de President van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Kox kreeg 175 van de 223 uitgebrachte stemmen en wist daarmee voor de tweede keer met ruime meerderheid van de stemmen verkozen te worden. Kox maakt al sinds 2003 uit van de Nederlandse delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden in de parlementaire Assemblee. Tussen 2007 en zijn verkiezing als President in 2022 leidde hij de fractie van Verenigd Europees Links, één van de vijf politieke groepen waarin de leden van de assemblee zijn georganiseerd. 

Het eerste jaar van de van Kox’ presidentschap werd gedomineerd door de illegale invasie van de Russische Federatie in Oekraïne. Binnen een dag na de start van deze verschrikkelijke oorlog kwam op initiatief van Kox het dagelijks bestuur van de Raad van Europa bijeen om Rusland van het lidmaatschap van de Raad te ontdoen.  Kox’ meest recente activiteiten binnen de Raad van Europa stonden in het teken van de aankomende Europese top van regeringsleiders, waarin onder andere gesproken wordt over de toekomst van de Europese veiligheidsarchitectuur, de rol die de Raad van Europa daarin zal spelen en het voorkomen van straffeloosheid voor de oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne door de mogelijke oprichting van een ad hoc internationaal tribunaal. Onder Kox’ leiderschap heeft de Parlementaire Assemblee een grote rol gekregen in het voorbereiden van deze top, die in mei van dit jaar zal plaatsvinden in IJsland. In zijn aanvaardingstoespraak stond Kox stil bij het nu bijna een jaar durende conflict in Oekraïne.

 

Betrokken SP'ers