Hoe zit het nu met onze pensioenen?

De pensioenwet in 1 minuut

Waarom steunt de SP het pensioenakkoord niet?
Na meer dan een jaar onderhandelen hebben de onderhandelaars van vakbonden samen met de werkgevers en het kabinet een pensioendeal gesloten. Helaas lijkt het erop dat deze verdere uitwerking van het pensioenakkoord ervoor gaat zorgen dat onze pensioenen nog meer mee gaan meebewegen met de financiële markten. We gaan van het beste pensioenstelsel ter wereld naar een onzeker gokpensioen.

Vóór er een akkoord werd gesloten waren er 4 eisen van de vakbonden en de SP. Op tijd kunnen stoppen met werken, pensioenopbouw voor flexwerkers en ZZP’ers, de AOW leeftijd niet laten stijgen én pensioenen die meestijgen met de prijzen. De SP ziet daar nu veel te weinig van terug en vindt dat er voor een rechtvaardig pensioen meer nodig is dan deze deal. Er is besloten dat de AOW-leeftijd blijft stijgen, alleen iets minder snel. En er zijn wel vage mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, maar structurele afspraken zijn daar niet over gemaakt en de huidige regeling loopt over iets meer dan twee jaar af. Er zijn geen concrete afspraken om te zorgen dat meer mensen pensioen op gaan bouwen. En er is al helemaal geen zicht op (inhaal)indexatie. Deze deal krijgt daarom wat ons betreft een dikke onvoldoende.

Onze pensioenen worden straks nog afhankelijker van de markt. De eis om pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen lijkt inmiddels helemaal overboord gekieperd. We zien nu juist hoe onzeker de financiële markten zijn, daar de pensioenen nog afhankelijker van maken is zeer onverstandig. Pensioenen zullen iets eerder stijgen als het goed gaat maar ook sneller dalen als het niet goed gaat. Pensioenen worden dus veel onzekerder. De Wet Toekomst Pensioenen is geen uitwerking van het pensioenakkoord, maar een slap aftreksel er van. Veel van de eisen en verworvenheden van werkenden worden afgebroken. Dus waar het pensioenakkoord al niet goed genoeg was, is de WTP echt totaal onacceptabel.

Is wat de SP wil wel te betalen?
De pensioenpotten puilen nu al uit maar de pensioenen laten meestijgen met de prijzen lijkt verder weg dan ooit met het nieuwe systeem dat er komt. De pensioenfondsen hebben meer dan 1500 miljard euro in de pensioenpotten. Bovendien komt er door pensioenen inleg van werkenden bijna net zoveel miljard bij in de pensioenpotten als er aan pensioenen worden uitgekeerd elk jaar. Dit is dus nog los van de vele tientallen miljarden aan rendement die jaar op jaar gemaakt worden. Kortom, het geld klotst over de plinten, maar door de huidige rekenregels moeten ze zich verplicht arm rekenen.

De oplossing hiervoor ligt dus niet in een ander systeem, maar in het aanpassen van de rekenregels. De SP heeft altijd gepleit voor andere rekenregels zodat pensioenen minder snel met de markt gaan meebewegen en er meer rekening kan worden gehouden met de behaalde rendementen. Daarbij pleiten uiteraard om dit op een verantwoorde manier te doen zodat er genoeg is voor een goede oude dag mensen de gepensioneerden van nu en van de toekomst.

Met andere rekenregels kunnen de pensioenen weer meestijgen met de prijzen en zijn pensioenverlagingen van tafel. En dat is nodig, want sommige gepensioneerden zien al meer dan 14 jaar hun pensioen niet meestijgen met de prijzen en hebben zelfs verlagingen voor de kiezen gekregen. Het is onacceptabel dat dit in de pensioendeal wéér niet geregeld is.

Maar we hebben toch het beste pensioenstelsel ter wereld?
Dat klopt. Daarom lijkt het ons verstandig om onze pensioenen niet weg te geven aan de markt. Met een paar aanpassingen zorgen we voor een solidair stelsel voor jong en oud waarmee iedereen op tijd kan genieten van een fijne oude dag. Laten we daar afspraken over gaan maken.

Waarom is er zoveel onrust bij mensen met zware beroepen zoals de politie?
Een van de beloftes uit het pensioenakkoord was een regeling om op tijd te kunnen stoppen met werken voor mensen met een zware baan. Dat zijn banen die bijvoorbeeld fysiek of mentaal zwaar zijn, denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen, bouwvakkers en de politie. Hieruit is de RVU regeling (Regeling voor vervroegde uittreding) voortgekomen. Deze is echter voor veel mensen, juist ook die met zware beroepen, niet toegankelijk. Bovendien loopt hij af eind 2025 waardoor er dan al helemaal niets meer geregeld is.

Een regeling om op tijd te kunnen stoppen met werken was voor de vakbonden een centrale inzet in de onderhandelingen over het pensioenakkoord, zij hebben hier veel actie voor gevoerd en het ontbreken van deze regeling zal voor bonden die zware beroepen vertegenwoordigen nog wel eens een breekpunt kunnen zijn.

Wat is de volgende stap?

Het is vijf voor twaalf maar nog niet te laat. De Eerste Kamer gaat de wet nog behandelen. Op 15 maart wordt er gestemd voor de provinciale Staten en indirect dus voor de Eerste Kamer. Uw stem kan het verschil maken. Stem op 15 maart tegen het casinopensioen, en roep anderen op om dat ook te doen. Stem SP. Het kan anders, en het moet anders. 

We organiseren volop actie. Bijvoorbeeld tegen het graaien van de pensioenbestuurders die van ons pensioengeld topsalarissen krijgen uitgekeerd. En eerder kwamen ruim 3000 mensen in actie voor hun AOW en pensioen.

Zie voor meer informatie ook onze uitgave van het Wetenschappelijk Bureau over pensioen: https://www.sp.nl/spanning/2020/ons-pensioen

Betrokken SP'ers