nieuws

SP presenteert plan voor eerlijke opvang van vluchtelingen

Jasper van Dijk
SP-Kamerlid Jasper van Dijk

Sinds 2012 is de VVD verantwoordelijk voor het asielbeleid. De opvang van vluchtelingen werd zodanig verwaarloosd dat het is uitgemond in de opvangcrisis waar Nederland zich nu in bevindt. In Ter Apel hebben honderden mensen, waaronder kinderen, vele nachten buiten moeten slapen. Ondertussen werd in het kleine Albergen zonder vooraankondiging een locatie aangewezen door het kabinet voor de opvang van honderden vluchtelingen. Dat moet anders.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk presenteert vandaag een plan voor eerlijke opvang van vluchtelingen: ‘De kabinetten Rutte hebben in 10 jaar tijd een gigantische puinhoop gemaakt van de opvang van vluchtelingen. Door het hele land zijn asielzoekerscentra gesloten en is personeel ontslagen. Ondertussen hebben de woningnood, zwabberende financiering, overlast en falend terugkeerbeleid ertoe geleid dat veel gemeenten, heel begrijpelijk, niet meer willen bijdragen aan opvang. Met ons plan maken we een eind aan deze rommel van Rutte en zijn kompanen.’

Er is veel draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, maar er zijn ook zorgen over de manier waarop dat gebeurt.  Grootschalige opvang in kleine dorpen leidt tot onrust – evenals onveiligheid als gevolg van overlastgevende asielzoekers. Het is van groot belang om hier een oplossing voor te vinden. De SP wil een realistisch migratiebeleid met een rechtvaardige verdeling van vluchtelingen over Europa én binnen Nederland.

 

Onze voorstellen

Om de opvangcrisis te beëindigen doet de SP een aantal voorstellen. Kern is een eerlijke verdeling van vluchtelingen over alle gemeenten door middel van kleinschalige opvang.

  1. Alle gemeenten dragen evenredig bij - De rijkste 25 procent van de gemeenten biedt 3.300 vluchtelingen bescherming, terwijl de armste 25 procent maar liefst 11.000 vluchtelingen opvangt.  Dat is niet eerlijk, juist in rijke gemeenten is meer sociaaleconomische draagkracht om vluchtelingen goed op te kunnen vangen. De SP wil daarom dat alle gemeenten evenredig gaan bijdragen aan de opvang van kansrijke asielzoekers. Daarbij worden de asielzoekers verdeeld naar omvang van de bevolking per gemeente.
  2. Verantwoordelijkheid én vrijheid voor gemeenten - De SP stelt voor dat gemeenten meer vrijheid krijgen om de opvang naar eigen inzicht in te richten. Zo wordt de eis dat de opvang minimaal 300 mensen telt losgelaten. Dit zou eerder als maximum moeten gelden. Door kleinschalige opvang blijft de impact op de buurt beperkt, wordt het draagvlak behouden en kunnen vluchtelingen sneller integreren.
  3. Eerlijke verdeling binnen gemeenten - Met name de armere wijken dragen relatief meer bij aan de opvang van statushouders. Wij bepleiten een eerlijke verdeling van vluchtelingen binnen gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met de zogenaamde draagkracht van wijken (inkomen, samenstelling, voorzieningen, etc.).
  4. Houd een noodbuffer aan - Om een nieuwe opvangcrisis te voorkomen, stellen wij voor om een noodbuffer aan opvangplaatsen beschikbaar te houden – tijdens rustige periodes. Zo hoeft de overheid in drukke tijden niet op noodopvang terug te vallen en is er voor iedereen fatsoenlijke opvang.

 

Kansarme asielzoekers

Kansarme asielzoekers dienen in geval van een afwijzing zo snel mogelijk terug te keren naar hun land van herkomst. Nederland faalt hierin, waardoor mensen die geen recht hebben om in Nederland te zijn tóch hier blijven. Als ze ook voor overlast zorgen is het volstrekt begrijpelijk dat buurtbewoners hiertegen protesteren.

Snelle integratie voor kansrijke asielzoekers

Er moet meer aandacht komen voor de integratie van vluchtelingen. Dat komt het draagvlak én de doorstroming ten goede. De procedures bij de IND moeten daarom versneld worden om vast te stellen wie in Nederland een toekomst kan opbouwen en wie moet vertrekken. De huidige wachttijden zijn veel te lang. We moeten voorkomen dat asielzoekers eerst jarenlang in de opvang verblijven voordat ze gaan integreren. Als het gaat om kansrijke asielzoekers moet er zo snel mogelijk worden begonnen met integratie.

 

Lees hier het hele plan

Ben je het eens met dit standpunt?

Betrokken SP'ers