Gedupeerden toeslagenschandaal opnieuw vermorzeld door de Belastingdienst

De Belastingdienst is veel te traag met het aanleveren van de dossiers van de gedupeerden van het toeslagenschandaal. Deze dossiers hebben de gedupeerden nodig om te bewijzen dat zij onterecht zijn beschuldigd en om aan te tonen hoeveel schade zij hebben. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat de Belastingdienst op gaat schieten: ‘Gedupeerden krijgen te horen dat ze nog minstens drie jaar moeten wachten. Ze krijgen nog altijd geen inzicht in hun eigen dossier. Voor de tweede keer worden deze gedupeerden vermorzeld door de Belastingdienst, terwijl zij juist rechtsbescherming zouden moeten krijgen om hun recht te kunnen halen.’

De advocaten van gedupeerden slaan massaal alarm, omdat het zo fout gaat met de afhandeling van het schandaal. De lijst met problemen waar de gedupeerden tegenaan lopen is lang. Het gaat om lange wachtlijsten, incomplete dossiers, het ontbreken van een vast aanspreekpunt en de Belastingdienst die zelf in strijd met de wet handelt.

De SP wil nu vóór de zomer van de minister horen hoe de ouders en kinderen beter geholpen gaan worden. Van Nispen: ‘Eén van de oorzaken van het toeslagenschandaal was de beperkte hulp aan ouders en dat gaat nu precies weer fout. Zorg voor voldoende personeel bij de Belastingdienst en de juiste hulp aan gedupeerden om recht te doen aan de ouders. Heeft de regering dan niets geleerd? Daar lijkt het vooralsnog eigenlijk niet op.’

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers