nieuws

Huurdersbelangen moeten voorop staan

Steeds vaker worden sociale huurwoningen aan beleggers verkocht. Huurders hebben hier niets over te zeggen. Ze vrezen een stijging van de huur waardoor ze hun huis niet meer kunnen betalen. Wij zijn tegen de verkoop en voor meer zeggenschap voor huurders bij verkoop van hun woningen.

Het belang van huurders wordt niet gewogen. Dat bleek wederom uit een rechtszitting van afgelopen 23 november. Menig wenkbrauwen fronsten toen men de volgende uitspraak van een jurist van de Autoriteit Woningcorporaties hoorde: ‘huurdersbelang is voor ons geen toetsingscriterium’.

Hoe kan het dat de Autoriteit Woningcorporaties, die toezicht op woningcorporaties houdt, de belangen van huurders daarin niet meeneemt? Deze en andere vragen hebben wij aan de minister van Binnenlandse Zaken gesteld. Zowel de rechter als de juristen van de Autoriteit Woningcorporaties deden uitspraken die om opheldering vragen. De SP zal de werkwijze van de Autoriteit Woningcorporatie blijven volgen. Wij willen dat huurdersbelangen weer onder het toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties komt.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers