nieuws

Rapport Meldpunt UWV

Eerder dit jaar is de SP een Meldpunt gestart over het UWV. 1.200 meldingen kwamen binnen. SP-kamerlid Bart van Kent: ‘De uitkomsten van het meldpunt zijn schokkend. Mensen die niks verkeerd gedaan hebben, komen in grote problemen door het UWV, de gemeente of de strenge regelgeving. Er zijn aangrijpende verhalen binnengekomen van mensen die zelfs suïcidaal zijn geworden, diep in de schulden zijn gekomen, of hun huis kwijtraken. Ook zijn er veel mensen die niet kunnen werken door een ziekte of beperking, maar niet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of Wajong in aanmerking komen.’ Het televisieprogramma Radar besteedde uitgebreid aandacht aan het meldpunt.

Maar liefst 71% van de respondenten geeft aan weleens onterecht gekort te zijn op de uitkering of moest onterecht lang wachten op de uitkering. Schrijnend waren de verhalen van mensen die in grote problemen zijn gekomen door fouten van het UWV. Een heel aantal mensen werd geconfronteerd met een grote terugbetalingsclaim door een fout die het UWV gemaakt heeft. Dit probleem wordt nog verergerd doordat zij het netto ontvangen bedrag, bruto terug moeten betalen. Daarbij ontstaan grote problemen met toeslagen en de belastingdienst. Veel van deze mensen, die vaak niks fout gedaan hebben, komen in grote problemen doordat zij het te veel uitgekeerde geld moeten terugbetalen. Zij raken in de schulden, verliezen hun woning en relaties en gezinnen komen onder grote druk te staan.

Melders ervaren het UWV als een logge, inefficiënte bureaucratische organisatie met soms Kafkaëske toestanden. Mensen raken verdwaald in de organisatie. Massaal wordt gemeld dat er verkeerde informatie gegeven wordt door medewerkers. Dit betreft vaak de telefonische beantwoording. Ook worden mensen niet teruggebeld, eindeloos doorverwezen of afgescheept met slechte antwoorden. Problemen worden niet opgelost. Veel klachten gaan over de gebrekkige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er zijn schrijnende verhalen van mensen die heel ernstige klachten hebben, maar toch geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en hierdoor in armoede vervallen. Voor mensen die wel een WIA uitkering krijgen, valt deze vaak veel lager uit dan gedacht.

Al met al krijgt het UWV een zeer laag cijfer: een 2,1 (op een schaal van 0 tot 10). Als er iets misgaat bij het UWV, gaat vaak ook alles tegelijk mis. En het oplossen van problemen - zeker waar het niet standaard zaken betreft - blijkt niet de sterkste kant van het UWV. Problemen bij het UWV slepen vaak jaren door. Het probleemoplossend vermogen van het UWV wordt erg laag gewaardeerd met gemiddeld een 1,6.

‘Het UWV is een bureaucratisch moloch geworden dat niet in zijn huidige vorm moet blijven bestaan. Het is hoog tijd om het UWV op te knippen in kleinere lokale afdelingen, die toegankelijk, persoonlijk en klantvriendelijk zijn. Voor mensen die door fouten van het UWV in de problemen zijn gekomen, moet een nette regeling komen,’ aldus SP Kamerlid Bart van Kent. ‘Daarnaast moet de arbeidsongeschiktheidsverzekering drastisch op de schop. In een beschaafd land kan je mensen die ziek, arbeidsongeschikt of beperkt zijn, niet zonder uitkering laten zitten.’

 

Het hele rapport kunt u hier lezen

 

Het meldpunt UWV kunt u hier vinden

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers