nieuws

Janssen: Nu aan de slag met woningen bouwen en natuur verbeteren

Het slot gaat van de woningbouw af en de natuur wordt beter beschermd, nu de Stikstofwet door de Eerste Kamer is goedgekeurd. De voorstem van de SP hielp de wet aan een meerderheid. In ruil daarvoor worden er meer woningen gebouwd en wordt er minder stikstof uitgestoten dan in de oorspronkelijke regeringsplannen. SP senator Rik Janssen legt uit waarom: “Dit was niet de wet van de SP. Wel is er door de amenderingen van de SP en door de toezeggingen van de minister in het debat een betere wet gekomen. Dat is ook hard nodig want er moeten woningen worden gebouwd en de natuur moet met spoed worden verbeterd.” Daarnaast is het goed dat er ook weer ruimte komt voor initiatieven van boeren die leiden tot een landbouw die gestoeld is op de draagkracht van bodem, water, lucht en natuur, die draagkracht heeft onder de bevolking en die recht doet aan de boeren, zodat zij een eerlijk inkomen kunnen verdienen.

De SP heeft er vertrouwen in dat deze wet met een goede uitvoering ook juridisch houdbaar zal blijken te zijn. De doelen en de tijdstippen liggen als resultaatverplichting nu vast in de wet. Zo is de stikstofreductie fors opgeschroefd ten opzichte van wat het kabinet wilde, van 26% naar 50% lagere stikstofuitstoot in 2035. Verder moet in 2025 40% van de natuur die gevoelig is voor stikstof weer gezond zijn. In 2030 is dat 50% en in 2035 is dat 74%. Blijkt dat deze doelen niet tijdig gehaald worden, dan komen er volgens de wet meteen meer maatregelen zodat de doelen wel op tijd worden gehaald.

Janssen heeft nog wel een waarschuwing: “Tegen iedereen die denkt de wettelijk vastgelegde stikstofvermindering en natuurverbetering te willen frustreren of blokkeren, wil ik zeggen dat dit afbreuk zal doen aan de juridische houdbaarheid van de hele wet en dat dit spelen met vuur is. Sneller en meer resultaat boeken mag, later en minder resultaat niet.”

Betrokken SP'ers